Klej błyskawiczny w żelu

GL 111

Klej przeznaczony do łączenia materiałów takich jak: stal, żelazo, mosiądz, stopy metali, plastyk, nylon, termoplasty, duroplasty, guma naturalna i syntetyczna, ceramika i skóra.

Pojemność: 20 ml

 • klej cyjanoakrylowy
 • konsystencja żelowa
 • opóźniony czas wiązania
 • klei gumę silikonową
 • bardzo szybkie wiązanie większości materiałów z wyjątkiem polietylenu i polipropylenu
 • klej nie spływa, umożliwia to stosowanie w każdej pozycji, nie wchłania się w klejone materiały
 • możliwe skorygowanie dopasowania klejonych elementów
 • przy użyciu primera GL 110
 • idealny do klejenia uszczelek typu O-ring

Klej przeznaczony do łączenia materiałów takich jak: stal, żelazo, mosiądz, stopy metali, plastik, nylon, termoplasty, duroplasty, guma naturalna i syntetyczna, ceramika i skóra. Zastosowanie klejów cyjanoakrylowych jest nieograniczone. Doskonały do klejenia plastiku i aluminium, porcelany czy drewna. Klej o bardzo wysokiej lepkości thiksotropowej (żel). Stosuje się do łączenia chłonnych materiałów z uwagi na ograniczone wsiąkanie.

Postać: Żel
Barwa: Bezbrawny
Zapach: Charakterystyczny
Wartośc pH: 6-7
Temperatura topnienia: -30°C
Temperatura wrzenia: 150°C (55°C przy 0,045 mmHg)
Temperatura zapłonu: 85°C
Łatwopalność (postać gazu): Produkt nie jest łatwopalny
Samozapalność: Produkt nie jest samozapalny
Wybuchowość: Produkt nie jest wybuchowy
Granice wybuchowści (dolna/górna):
Właściwości utleniające:
Ciśnienie pary (w 20°C): < 0,04 mmHg
Gęstość (w 20°C): 1,05 – 1,2g/cm3
Rozpuszczalnosć w/mieszalnośc z – woda: Nierpozpuszczalna/gwałtownie polimeryzuje w wodzie
Rozpuszczalność w/rozpuszczalniki: rozpuszczalny w niektórych rozpuszczalnikach organicznych (np. aceton)
Lepkość: od 3cPs do żelu (90,000cPs)

Aktywator jednoskładnikowy do klejów akrylowych

Pojemność: 20 ml

Jednoskładnikowy aktywator powierzchniowy na bazie rozpuszczalnika przeznaczony do
wspomagania procesu utwardzania wzmocnionych klejów akrylowych. Czas ustalania
i szybkość utwardzania zależą od zastosowanego kleju, klejonego materiału, czystości
powierzchni oraz od tego, czy aktywowano jedną, czy obie powierzchnie. Aktywator jest
WYSOCE ŁATWOPALNY.

 • Stosowany do zainicjowania procesu utwardzania wzmocnionych klejów akrylowych.

Aktywator do klejów anaerobowych

Pojemność: 150 ml, 500 ml

Jednoskładnikowy aktywator powierzchniowy na bazie rozpuszczalnika. Wpływa na
przyśpieszenie utwardzania klejów anaerobowych.

 • Zalecany szczególnie do zastosowań z metalami pasywnymi lub na powierzchniach obojętnych oraz przy dużych szczelinach. Aktywatora można również używać, gdy temperatury utwardzania są niższe od temperatury pokojowej.

Aktywator powierzchniowy

Pojemność: 120 ml

Jednoskładnikowy aktywator powierzchniowy. Wspomaga utwardzanie wzmocnionych
klejów akrylowych. Jest produktem o średniej szybkości działania, przeznaczonym do
inicjowania procesu utwardzania wzmocnionych klejów akrylowych.

 • Zalecany do utwardzania tam, gdzie wymagana jest maksymalna odporność na środowisko lub, gdzie szczeliny klejenia przekraczają 0,25 mm.

Dwuskładnikowy klej epoksydowy

Pojemność: 500 g

Dwuskładnikowy klej epoksydowy z wypełniaczem aluminiowym. Utwardzanie przebiega
w temperaturze pokojowej, po wymieszaniu składników. Produkt charakteryzuje się niskim
skurczem w czasie utwardzania i odpornością na korozję.

 • Stosowany do naprawy i odbudowy zużytych części metalowych.
 • Ze względu na łatwe i wygodne stosowanie jest używany do napraw przeprowadzanych w warunkach warsztatowych oraz podczas konserwacji i przeglądów okresowych na liniach produkcyjnych.
 • Inne zastosowania tego preparatu to naprawa zużytych części takich jak: wały, obudowy, rowki klinowe i kołnierze, jak również pękniętych i uszkodzonych odlewów, rur i części maszyn.

Klej błyskawiczny

GL 121

Idealny klej do klejenia metalu, gumy, drewna, tworzyw sztucznych, skóry, itp

Pojemność: 20 ml

 • klej cyjanoakrylowy
 • konsystencja płynu
 • posiada opóźniony czas wiązania
 • klei gumę silikonową
 • błyskawiczne klejenie elementów

Idealny klej do klejenia metalu, gumy, drewna, tworzyw sztucznych, skóry, itp. (z wyjątkiem PE i PP).

Postać: Płyn
Barwa: Bezbrawny
Zapach: Charakterystyczny
Wartośc pH: 6-7
Temperatura topnienia: -30°C
Temperatura wrzenia: 150°C (55°C przy 0,045 mmHg)
Temperatura zapłonu: 85°C
Łatwopalność (postać gazu): Produkt nie jest łatwopalny
Samozapalność: Produkt nie jest samozapalny
Wybuchowość: Produkt nie jest wybuchowy
Granice wybuchowości (dolna/górna):
Właściwości utleniające:
Ciśnienie pary (w 20°C): < 0,04 mmHg
Gęstość (w 20°C): 1,05 – 1,2g/cm3
Rozpuszczalnosć w/mieszalnośc z – woda: Nierpozpuszczalna/gwałtownie polimeryzuje w wodzie
Rozpuszczalność w/rozpuszczalniki: rozpuszczalny w niektórych rozpuszczalnikach organicznych (np. aceton)

Klej do gwintów

GL 243

Do zabezpieczania i uszczelniania połączeń gwintowych, gdy wymagany jest ich serwisowy demontaż zwykłymi narzędziami.

Pojemność: 50 ml

 • Jednoskładnikowy klej anaerobowy do zabezpieczania gwintów o średniej wytrzymałości. Działa na wszystkie połączenia wykonane z większości metali.
 • Dzięki odpowiedniej konsystencji nie spływa z zabezpieczanych elementów.
 • Bardzo skuteczny w wysokich temperaturach.
 • Klej przeznaczony jest do zabezpieczania i uszczelniania połączeń gwintowych.
Baza chemiczna: ester dimetakrylowy
Kolor: niebieski fluoroescencyjny
Zapach: charakterystyczny
Lepkość (25°C): 2000-7500 mPas (cP)
Gęśtość (25°C): 1,10 g / cm2
Odpornośc na temperaturę: -55°C do +150°C
Moment luzujący MLB (DIN EN ISO 10964): 17-22 Nm (w zal. od czynników zew.)
Wytrzymałość na ścinanie: (DIN54452): 9-13 N/mm2 (w zal. od czynników zew.)
Czas manipulacji: 10-20 minut (w zal. od czynników zew.)
Wytrzymałośc: 1-3 godzin (w zal. od czynników zew.)
Okres trwałości: 12 miesięcy
Max średnica gwintu: M36
Klasa wytrzymałości (DIN 30 661): 2
Obciążenia: 8-12 Nm (w zal. od czynników zew.)
Temperatura zapłonu: > 100°C

Klej do gwintów - mocny

GL 270

Zapobiega odkręcaniu się wskutek wibracji i przeciekom złączy gwintowych.

Pojemność: 50 ml

 • jednoskładnikowy klej anaerobowy
 • bardzo odporne połączenia
 • chemicznie blokuje połączenia gwintowe
 • odporny na chemikalia
 • odporny na podwyższone temperatury
 • szybkość i prostota zastosowania
 • szczególnie odporny na gorący olej
 • odporny na wibracje, zastępuje tradycyjne nakrętki samohamowne, zawleczki, podkładki sprężyste itp. demontowany tylko przy użyciu wysokiej temperatury odporny od -55°C do 150°C

Zapobiega odkręcaniu się wskutek wibracji i przeciekom złączy gwintowych. Produkt jest szczególnie przydatny do nieaktywnych powierzchni (np. stale nierdzewne) oraz tam, gdzie wymagana jest maksymalna odporność na gorący olej. Bardzo mocne właściwości wiążące dają gwarancję pewności połączeń gwintowych.

Baza chemiczna: metakrylowa
Barwa: zielona fluorescencyjna
Zapach: charakterystyczny
Lepkość (25°C): 500-100 mPas
Gęstość (w 25°C): 1,0 g/cm3
Temperatura topnienia: -55°C
Temperatura wrzenia: 150°C
Max średnica gwintu: M36
Max. szczelina: 0,15mm
Moment obrotowy: MLB (DIN EN ISO 10964): 28-35Nm
Wytrzymałośc na ścinanie (DIN54452): 15-20 N/mm2
Początek wiązania: 10-20 min.
Wytrzymałość: 1-3 godz.
Klasa wytrzymałości (DIN 30 661): 3
Obciążenie: 50-65 Nm
Temperatura zapłonu: > 100°C

Klej do łożysk

GL 603

Do klejenia pasowanych części cylindrycznych, szczególnie w przypadkach, gdy nie można zapewnić dokładnego oczyszczenia powierzchni.

Pojemność: 50 ml

 • jednoskładnikowy klej anaerobowy
 • odporny na tłuszcze
 • mała gęstość kleju
 • tworzy elastyczną spoinę
 • odporny na zerwanie
 • szybkość i prostota użycia
 • stosowany na zaolejone powierzchnie
 • dokładnie pokrywa powierzchnie ściśle pasowanych części
 • tłumi drgania i poprawia współosiowość pasowanych elementów
 • zabezpiecza łożyska przed obracaniem w gniazdach

Służy do klejenia pasowanych części cylindrycznych, szczególnie w przypadkach, gdy nie można zapewnić dokładnego oczyszczenia powierzchni. Do zastosowań tego produktu należy także wklejanie do obudowy łożysk wałeczkowych lub impregnowanych olejem tulei. Adhezja ma miejsce nawet na lekko zanieczyszczonych olejem powierzchniach.

Baza chemiczna: metakrylowa
Kolor: zielony fluorescencyjny
Zapach: charakterystyczny
Lepkość (25°C): 125 mPas (cP)
Gęstość (25°C): 1,10 g/cm2
Odporność na temperaturę: -55°C do +150°C
Moment zrywający: MLB (DIN EN ISO 10964): 25 – 30 Nm (w zależności od czynników zewnętrznych)
Wytrzymałość na ścinanie: (DIN54452): 17-22 N / mm2  (w zależności od czynników zewnętrznych)
Czas manipulacji: 5-10 minut (w zależności od czynników zewnętrznych)
Wytrzymałość: 1-3 godzin (w zależności od czynników zewnętrznych)
Okres trwałości: 12 miesięcy
Max. szczelina: 0,1mm
Klasa wytrzymałości (DIN 30 661) 2
Obciążenia: 50-60 Nm (w zależności od czynników zewnętrznych)
Temperatura zapłonu: > 100°C
Ciśnienie pary: < 3 mbar

Masa polimerowa

GL 401 3

Uniwersalna masa do klejenia niemal wszystkich powierzchni spotykanych w przemyśle.
(czarna lub biała)

Pojemność: 290 ml

 • Masa polimerowa do uszczelniania i klejenia większości materiałów. Charakteryzuje się wyjątkowo dobrą odpornością na najtrudniejsze warunki atmosferyczne. Jest odporna na zrywanie i ścinanie oraz na działanie promieni UV.
 • Posiada bardzo gęstą konsystencję, dzięki czemu nie spływa podczas aplikacji.
 • Po zastygnięciu jest elastyczna.
 • Wiąże wiele różnych rodzajów materiałów takick jak: stal i metale kolorowe, blachy, elementy konstrukcji i wiele innych.
 • Zalecana do stosowania w chłodnictwie.

Uszczelniacz specjalistyczny

GS 101 2

Zastępuje większość uszczelniaczy stosowanych podczas remontów urządzeń i maszyn.

Pojemność: 200 ml

 • uszczelniacz na bazie kauczuku
 • unikatowa receptura
 • odporny na paliwo i inne chemikalia
 • bardzo szybkie formowanie się warstwy uszczelki
 • pojemnik ciśnieniowy
 • nowy zawór
 • elastyczność po stwardnieniu do 300%
 • bezpieczny dla czujników powietrza i katalizatorów
 • można go stosować na tłuste, zaolejone, mokre powierzchnie (doskonały do klejenia pod wodą)
 • uszczelnienia pomp, misek olejowych i innych części samochodów jak też części maszyn przemysłowych
 • krótsze trwanie przestojów związanych z awariami
 • zużywa się zawsze w 100%, wygodny i szybki w użyciu
 • nie zasycha w pojemniku, nie potrzeba narzędzi dozujących idealna konsystencja przy każdym użyciu

Uszczelniacz GS 101 2 zastępuje większość uszczelniaczy stosowanych podczas remontów urządzeń i maszyn. Stosowany do  uszczelniania korpusów przekładni, pokryw, pomp i połączeń kołnierzowych oraz wszelkiego rodzaju podziałów. Posiada doskonałe właściwości izolacyjne. Doskonale nadaje się do uszczelniania powierzchni trudnych do odtłuszczenia. Produkt jest okresowo odporny na działanie benzyn.

Baza chemiczna: metakrylowa
Kolor: zielony fluorescencyjny
Zapach: charakterystyczny
Lepkość (25°C): 125 mPas (cP)
Gęstość (25°C): 1,10 g / cm2
Odporność na temperaturę: -55°C do +150°C
Moment zrywający: MLB (DIN EN ISO 10964): 25 – 30 Nm (w zależności od czynników zewnętrznych)
Wytrzymałość na ścinanie: (DIN54452): 17-22 N / mm2  (w zależności od czynników zewnętrznych)
Czas manipulacji: 5-10 minut (w zależności od czynników zewnętrznych)
Wytrzymałość: 1-3 godzin (w zależności od czynników zewnętrznych)
Okres trwałości: 12 miesięcy
Max. szczelina: 0,1 mm
Klasa wytrzymałości (DIN 30 661): 2
Obciążenia: 50-60 Nm (w zależności od czynników zewnętrznych)
Temperatura zapłonu: > 100°C
Ciśnienie pary: < 3 mbar

Klej anaerobowy do metalu

Pojemność: 50 ml

 

Jednoskładnikowy klej anaerobowy do klejenia powierzchni metalowych. Jego
utwardzanie następuje, kiedy znajdzie się on pomiędzy ściśle przylegającymi częściami
oraz przy pomocy aktywatora.

 • Stosowany do klejenia sztywnych i metalowych powierzchni, gdzie wymagane jest szybkie ustalanie części.

Naprawcze tworzywo epoksydowe

Pojemność: 114 g

 

Jednoskładnikowe naprawcze tworzywo epoksydowe do szybkich napraw. Doskonale
utwardza się pod wodą i przywiera do wilgotnych powierzchni. Po utwardzeniu posiada
wysoką wytrzymałość na nacisk.

 • Stosowany do różnego rodzaju napraw np. zatrzymywanie przecieków w rurach i zbiornikach.

Plastyczny metal

FE 600 1

Przywiera do wilgotnych powierzchni i utwardza się pod wodą. Odporny na agresywne związki chemiczne i korozję.

Pojemność: 141 g

 • 2-składnikowy epoksydowy
 • twardnieje w 10 min.
 • łatwe dozowanie
 • zakres temperatur: -30°C do +120°C
 • ogranicza przerwy spowodowane awarią elementów metalowych

Utwardza się w 10 minut. Produkt do ugniatania z wypełniaczem stalowym. Przywiera do wilgotnych powierzchni i utwardza się pod wodą. Odporny na agresywne związki chemiczne i korozję. Używany do odbudowy zużytych elementów metalowych. Idealny do  napraw awaryjnych. Awaryjne usuwanie wycieków w rurociągach i zbiornikach. Naprawa drobnych pęknięć w obudowach. Wypełnienie zbyt dużych otworów na śruby. Odbudowa rowków wpustowych i połączeń wielowypustowych. Odbudowa zużytych połączeń cylindrycznych, w szczególności elementów mocowanych na wałach – łożyska, zaciski, elementy naprężające lub koła zębate. Odbudowa gniazd łożysk. Wygładzanie spawów. Po utwardzeniu obrabiany tradycyjnymi metodami i narzędziami: toczenie, frezowanie, wiercenie, szlifowanie, gwintowanie itp. Można go lakierować.

Klej w aerozolu

GL 501 5

Wysokiej jakości klej kontaktowy na bazie żywicy syntetycznej do klejenia dużych powierzchni.

Pojemność: 500 ml

 • Wysokiej jakości klej kontaktowy na bazie żywicy syntetycznej do klejenia dużych powierzchni. Działa na zasadzie zespajania ze sobą dwóch elementów pokrytych cienką warstwą kleju przez docisk. Klei ze sobą praktycznie wszystkie materiały twarde i elastyczne. Odporny na temperaturę do 80°C. Można stosować do klejenia czasowego nanosząc klej cienką warstwą na tylko jedną z klejonych powierzchni.
 • Uniwersalne zastosowanie.

Klei wszystkie materiały twarde i elastyczne.

 • Odporny na temperaturę do 80 stopni Celsjusza.
 1. Przygotować smarowane powierzchnie zmywaczem CL 101 6, odczekać kilka sekund do całkowitego wyschnięcia.
 2. Wstrząsnąć pojemnikiem.
 3. Aplikować z odległości 25 – 30 cm cienką warstwę kleju.
 4. Przy klejeniu trwałym nanieść klej na obie klejone powierzchnie, odczekać 10-15min.
 5. Połączyć ze sobą oba elementy i ścisnąć.
 6. Po aplikacji oczyścić zawór (przytrzymać wciśnięty zawór 5sek. w pozycji odwróconej).

Taśma butylowa dwustronnie klejąca

Szerokość: 15 mm – Długość: 30 m
Szerokość: 38 mm – Długość: 30 m
Szerokość: 4 mm – Długość: 12 m

Dwustronnie klejąca taśma oparta na bazie czarnej masy butylowej, doskonale wodoodporna. Jest odporna na proces starzenia, działanie czynników atmosferycznych i promieniowanie UV.

Grubość całkowita 1,000 mm, średnica 4 mm
Klej Butyl na bazie kauczuku syntetycznego
Odporność temp. od -20°C do 70°C
 • Stosowana jest przy łączeniu folii do metali, drewna, tworzyw sztucznych i betonu.

Taśma butylowa na folii AL

Szerokość: 50 mm – Długość: 15 m

Jednostronnie klejąca taśma butylowa, wodoodporna z powłoką aluminiową o grubości 0,04mm. Posiada bardzo dobre właściwości uszczelniające.

Nośnik Aluminium 0,04 mm
Grubość całkowita 1,000 mm
Klej Butyl zmodyfikowany
Odporność temp. od -20°C do 70°C
Kolor Czarny
 • Stosowana jest do uszczelniania kanałów powietrznych zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków.

Taśma bitumiczna z folią AL

Szerokość: 50 mm – Długość: 10 m
Szerokość: 75 mm – Długość: 10 m
Szerokość: 100 mm – Długość: 10 m

Jednostronnie klejąca taśma bitumiczna z folią aluminiową.

Nośnik Aluminium 0,035 mm
Grubość całkowita 1,4 mm
Klej Butyl zmodyfikowany
Odporność temp. od -20°C do 90°C
Kolor Srebrny
 • Stosowana jest do bieżących napraw dekarskich, np.: przy kominie, do szybkiego uszczelniania elementów dachowych, opierzeń, wodoodpornego uszczelnienia przed położeniem płytek i wykonania wyprawek w rynnach.

Taśma bitumiczna z folią AL/PE

Szerokość: 50 mm – Długość: 10 m
Szerokość: 75 mm – Długość: 10 m
Szerokość: 100 mm – Długość: 10 m
Szerokość: 150 mm – Długość: 10 m
Szerokość: 200 mm – Długość: 10 m

Jednostronnie klejąca taśma elastyczna, wodoodporna i paroszczelna. Posiada bardzo dużą mechaniczną odporność na rozdarcia i pęknięcia.

Nośnik Aluminium 0,035 mm
Grubość całkowita 1,4 mm
Klej Butyl zmodyfikowany
Odporność temp. od -20°C do 90°C
Kolor Srebrny
 • Stosowana jest do szybkiego uszczelniania połączeń pomiędzy ramą okienną i ścianą oraz do uszczelniania pęknięć na elewacjach budynku.

Taśma polipropylenowa metalizowana

Szerokość: 25 mm – Długość: 50 m
Szerokość: 50 mm – Długość: 50 m
Szerokość: 75 mm – Długość: 50 m

Taśma PP jednostronnie klejąca napylona aluminium. Posiada bardzo dobre właściwości przylegania oraz niską penetrację boczną przez wilgoć i rozpuszczalniki.

Nośnik Polipropylen napylony aluminium
Grubość całkowita 0,050 mm
Klej Akrylan
Odporność temp. od -20°C do 80°C
 • Stosowana jest przy izolacji paroszczelnej dachów, instalacji klimatyzacyjnej oraz centralnego ogrzewania. Używana także do oklejania sit w technice sitodruku.

Taśma aluminiowa na wysokie temperatury

Szerokość: 50 mm – Długość: 10 m
Szerokość: 50 mm – Długość: 50 m

Taśma PP jednostronnie klejąca napylona aluminium. Posiada bardzo dobre właściwości przylegania oraz niską penetrację boczną przez wilgoć i rozpuszczalniki.

Nośnik Folia aluminiowa
Grubość nośnika 0,050 mm
Grubość całkowita 0,08 mm
Przekładka Papier silikonowany
Klej Akrylan zmodyfikowany
Odporność temp. od -30°C do 150°C
 • Stosowana jest podczas montażu urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz kominków.

Taśma aluminiowa zbrojna

Szerokość: 50 mm – Długość: 45 m
Szerokość: 75 mm – Długość: 45 m

Aluminiowa taśma jednostronnie klejąca wzmocniona siatką z włókna szklanego o wymiarach 12×12 mm i miękkim papierem impregnowanym. Posiada bardzo dobre właściwości klejące i dużą wytrzymałość mechaniczną.niki.

Nośnik Laminat AL / papier impregnowany / siatka
z włókna szklanego
Zbrojenie 12 # 12 mm
Grubość całkowita 0,120 mm
Przekładka Papier silikonowany
Klej Akrylan
Odporność temp. od -20°C do 110°C
 • Stosowana jest do klejenia aluminiowych, warstwowych systemów izolacyjnych, kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Taśma aluminiowa na wysokie temperatury

Szerokość: 30 mm – Długość: 25 m
Szerokość: 50 mm – Długość: 25 m
Szerokość: 75 mm – Długość: 25 m

Aluminiowa jednostronnie klejąca taśma z klejem akrylowym, odporna na temperaturę do 180oC .

Nośnik Folia aluminiowa
Grubość nośnika 0,090 mm
Grubość całkowita 0,140 mm
Przekładka Papier silikonowany
Klej Akrylan zmodyfikowany
Odporność temp. od -30°C do 180°C
 • Używana jest do klejenia elementów przy wykonywaniu kominków, klejenia i montażu systemów wentylacyjnych, klejenia folii aluminiowych i wielu innych.

Taśma aluminiowa gładka

Szerokość: 50 mm – Długość: 50 m
Szerokość: 75 mm – Długość: 50 m
Szerokość: 100 mm – Długość: 50 m

Aluminiowa taśma jednostronnie klejąca o grubości 0,03 mm. Posiada dużą początkową siłę klejenia. Łatwo dopasowuje się do klejonego podłoża. Papier silikonowany jako warstwa separująca klej umożliwia proste i szybkie oderwanie kawałka taśmy z rolki.

Nośnik Folia aluminiowa
Grubość nośnika 0,030 mm
Grubość całkowita 0,075 mm
Przekładka Papier silikonowany
Klej Kauczuk syntetyczny
Odporność temp. od -25°C do 70°C
 • Stosowana jest do klejenia aluminiowych, warstwowych systemów izolacyjnych.

Taśma dwustronnie klejąca na kleju akrylowym

Szerokość: 6 mm – Długość: 50 m
Szerokość: 9 mm – Długość: 50 m
Szerokość: 12 mm – Długość: 50 m
Szerokość: 19 mm – Długość: 50 m
Szerokość: 25 mm – Długość: 50 m
Szerokość: 30 mm – Długość: 50 m

Taśma dwustronnie klejąca oparta na kleju akrylowym.

Nośnik Przezroczysta folia PET
Grubość nośnika 0,012 mm
Grubość całkowita 0,210 mm
Przekładka Folia PP – łososiowa
Klej Akrylan rozpuszczalnikowy
Odporność temp. od -40°C do 160°C
 • Stosowana jest do łączenia tworzyw sztucznych, pianek, folii oraz innych materiałów.

Taśma akrylowa dwustronnie klejąca

Szerokość: 6 mm – Długość: 33 m
Szerokość: 9 mm – Długość: 33 m
Szerokość: 12 mm – Długość: 33 m
Szerokość: 19 mm – Długość: 33 m

Biała, akrylowa taśma dwustronnie klejąca na bazie spienionego akrylu o grubości 1,1 mm.

Grubość całkowita 1,1 mm
Przekładka Czerwona folia
Klej Biały, spieniony akryl
Odporność temp. od -40°C do 100°C (max 160°C)
 • Stosowana jest głównie do montażu tworzyw sztucznych, metalu oraz ceramiki.

Taśma akrylowa dwustronnie klejąca

Szerokość: 6 mm – Długość: 33 m
Szerokość: 9 mm – Długość: 33 m
Szerokość: 12 mm – Długość: 33 m
Szerokość: 19 mm – Długość: 33 m
Szerokość: 25 mm – Długość: 33 m

Akrylowa taśma dwustronnie klejąca na bazie spienionego akrylu o grubości 1 mm.

Grubość całkowita 1 mm
Przekładka Czerwona folia
Klej Przezroczysty spieniony akryl
Odporność temp. od -40°C do 90°C (max 150°C)
 • Stosowana jest głównie do szkła, aluminium i tworzyw sztucznych oraz w systemach solarnych.

Taśma akrylowa dwustronnie klejąca

Szerokość: 6 mm – Długość: 33 m
Szerokość: 9 mm – Długość: 33 m
Szerokość: 12 mm – Długość: 33 m
Szerokość: 19 mm – Długość: 33 m
Szerokość: 25 mm – Długość: 33 m

Antracytowa taśma dwustronnie klejąca na bazie spienionego akrylu o grubości 0,8 mm.

Grubość całkowita 0,800 mm
Przekładka Czerwona folia
Klej Przezroczysty spieniony akryl
Odporność temp. od -40°C do 100°C (max 160°C)
 • Stosowana jest głównie przy montażu listew samochodowych, emblematów, listew progowych.

Taśma akrylowa dwustronnie klejąca

Szerokość: 6 mm – Długość: 33 m
Szerokość: 9 mm – Długość: 33 m
Szerokość: 12 mm – Długość: 33 m
Szerokość: 19 mm – Długość: 33 m
Szerokość: 25 mm – Długość: 33 m

Przezroczysta taśma dwustronnie klejąca na bazie spienionego akrylu o grubości 0,5 mm.

Grubość całkowita 0,500 mm
Przekładka Czerwona folia
Klej Przezroczysty spieniony akryl
Odporność temp. od -40°C do 90°C (max 150°C)
 • Stosowana jest głównie do łączenia szkła, aluminium i tworzyw sztucznych oraz w systemach solarnych.

Taśma akrylowa dwustronnie klejąca

Szerokość: 6 mm – Długość: 33 m
Szerokość: 9 mm – Długość: 33 m
Szerokość: 12 mm – Długość: 33 m
Szerokość: 19 mm – Długość: 33 m
Szerokość: 25 mm – Długość: 33 m

Przezroczysta taśma dwustronnie klejąca na bazie spienionego akrylu o grubości 0,25 mm. Charakteryzuje się wysoką odpornością temperaturową.

Grubość całkowita 0,250 mm
Przekładka Czerwona folia
Klej Przezroczysty spieniony akryl
Odporność temp. od -40°C do 150°C (max 250°C)
 • Stosowana jest głównie do łączenia szkła, aluminium i tworzyw sztucznych.

Taśma piankowa dwustronnie klejąca

Szerokość: 6 mm – Długość: 66 m
Szerokość: 9 mm – Długość: 66 m
Szerokość: 12 mm – Długość: 66 m
Szerokość: 19 mm – Długość: 66 m
Szerokość: 25 mm – Długość: 66 m

Taśma piankowa dwustronnie klejąca na bazie pianki polietylenowej.

Nośnik Biała pianka PE
Grubość nośnika 1,0 mm
Grubość całkowita 1,1 mm
Przekładka Biały papier 90g
Klej Kauczuk syntetyczny
Odporność temp. od -40°C do 70°C
 • Stosowana jest do podklejania elementów z tworzyw sztucznych, haczyków, tabliczek itp. również do powierzchni porowatych.

Piankowa taśma dwustronna na bazie pianki polietylenowej

Szerokość: 6 mm – Długość: 50 m
Szerokość: 9 mm – Długość: 50 m
Szerokość: 12 mm – Długość: 50 m
Szerokość: 19 mm – Długość: 50 m
Szerokość: 25 mm – Długość: 50 m

Taśma dwustronnie klejąca na bazie czarnej pianki polietylenowej. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością, odpornością na warunki atmosferyczne oraz działanie rozpuszczalników i plastyfikatorów.

Nośnik Czarna pianka PE
Grubość nośnika 0,8 mm
Grubość całkowita 0,9 mm
Przekładka Biały papier
Klej Akrylan rozpuszczalnikowy
Odporność temp. od -40°C do 95°C
 • Stosowana jest w motoryzacji do klejenia listew bocznych, listew ochronnych zderzaków,
  listew ozdobnych oraz emblematów z PVC i metalu.

Taśma dwustronnie klejąca montażowa

Szerokość: 19 mm – Długość: 1,5 m
Szerokość: 50 mm – Długość: 3 m
Szerokość: 6 mm – Długość: 66 m
Szerokość: 9 mm – Długość: 66 m
Szerokość: 12 mm – Długość: 66 m
Szerokość: 19 mm – Długość: 66 m
Szerokość: 25 mm – Długość: 66 m
Szerokość: 30 mm – Długość: 66 m
Szerokość: 38 mm – Długość: 66 m
Szerokość: 50 mm – Długość: 66 m

Dwustronnie klejąca taśma na bazie białej pianki polietylenu sieciowanego. Charakteryzuje się wysoką przyczepnością. Posiada bardzo dobrą odporność na starzenie.

Gęstość nośnika 70kg/m3
Grubość całkowita 1,0 mm
Przekładka Biały papier silikonowany
Klej Kauczuk syntetyczny
Odporność temp. od -20°C do 70°C
 • Stosowana jest do wykonywania trwałych połączeń elementów wykonanych z drewna, metalu, szkła, tworzywa sztucznego i innych.

Taśma dwustronnie klejąca

Szerokość: 9 mm – Długość: 33 m
Szerokość: 12 mm – Długość: 33 m
Szerokość: 19 mm – Długość: 33 m
Szerokość: 25 mm – Długość: 33 m

Dwustronnie klejąca taśma na bazie białej pianki polietylenu sieciowanego. Charakteryzuje się wysoką przyczepnością. Posiada bardzo dobrą odporność na starzenie.

Nośnik Biała pianka PE
Gęstość nośnika 50kg/m3
Grubość całkowita 1,5 mm
Przekładka Biały papier silikonowany
Klej Kauczuk syntetyczny zmodyfikowany
Odporność temp. od -20°C do 70°C
 • Taśma łączy elementy o nierównych powierzchniach. Zmodyfikowany klej charakteryzuje
  się zwiększoną przyczepnością do niskoenergetycznych powierzchni.

Biała taśma montażowa dwustronnie klejąca

Szerokość: 6 mm – Długość: 66 m
Szerokość: 9 mm – Długość: 66 m
Szerokość: 12 mm – Długość: 66 m
Szerokość: 19 mm – Długość: 66 m
Szerokość: 25 mm – Długość: 66 m

Taśma piankowa dwustronnie klejąca. Posiada wysoką początkową siłę klejenia i doskonałą odporność na ścinanie. Posiada dobrą odporność na wilgoć, działanie łagodnych kwasów, olejów i tłuszczów.

Nośnik Biała pianka PE
Grubość całkowita 0,8 mm
Przekładka Biały papier silikonowany
Klej Kauczuk syntetyczny
Odporność temp. od -40°C do 90°C
 • Stosowana jest do klejenia różnego rodzaju elementów m.in. z plastiku, papieru, tektury.

Piankowa taśma montażowa dwustronnie klejąca

Szerokość: 6 mm – Długość: 50 m
Szerokość: 9 mm – Długość: 50 m
Szerokość: 12 mm – Długość: 50 m
Szerokość: 19 mm – Długość: 50 m
Szerokość: 25 mm – Długość: 50 m

Taśma piankowa dwustronnie klejąca. Posiada wysoką początkową siłę klejenia i doskonałą odporność na ścinanie. Posiada dobrą odporność na wilgoć, działanie łagodnych kwasów, olejów i tłuszczów.

Nośnik Biała pianka PE
Grubość całkowita 0,8 mm
Przekładka Biały papier silikonowany
Klej Kauczuk syntetyczny
Odporność temp. od -10°C do 50°C
 • Stosowana jest do klejenia elementów z plastiku, papieru, tektury. Do stosowania
  wewnątrz.

Taśma samowulkanizująca PIB

Szerokość: 19 mm – Długość: 10 m

Taśma samowulkanizująca o bardzo dobrych właściwościach fizycznych i elektrycznych. Odporna na ozon, wodę i korozję, może być stosowana w szerokim zakresie temperatur.

Nośnik Kauczuk poliizobutylowy PIB
Grubość całkowita 0,500 mm
Napięcie przebicia 42 kV/mm
Odporność temp. od -40°C do 90°C
 • Taśma idealnie nadaje się do łączenia oraz napraw kabli w zakresie do 46kV. Stosuje
  się ją również do ogólnego zabezpieczania, izolacji połączeń i napraw kabli i przewodów
  elektrycznych.

Taśma do klimatyzacji

Szerokość: 50 mm – Długość: 33 m

Taśma samowulkanizująca o bardzo dobrych właściwościach fizycznych i elektrycznych. Odporna na ozon, wodę i korozję, może być stosowana w szerokim zakresie temperatur.

Nośnik Folia PVC
Grubość całkowita 0,130 mm
Odporność temp. od 0°C do 70°C
Kolor Srebrny
 • Taśma bardzo dobrze nadaje się do owijania i uszczelniania rur oraz kanałów
  w klimatyzacji, wentylacji i w ciepłownictwie.

Taśma PVC do klimatyzacji

Szerokość: 30 mm – Długość: 33 m
Szerokość: 50 mm – Długość: 33 m

Taśma jednostronnie klejąca posiadająca właściwości samogasnące. Charakteryzuje się dobrą rozciągliwością, co pozwala uzyskać stosunkowo gładką powierzchnię.

Nośnik Folia PVC
Grubość całkowita 0,130 mm
Odporność temp. od -5°C do 70°C
Kolor Biały, jasnoszary (iso grey)
 • Stosowana jest głównie do oklejania otulin poliuretanowych, w systemach klimatyzacji
  i wentylacji.

Taśma elektroizolacyjna jednostronnie klejąca

Szerokość: 15 mm – Długość: 25 m
Szerokość: 19 mm – Długość: 25 m

Jednostronnie klejąca taśma parciana charakteryzująca się dużą siłą klejenia, zdolnością tłumienia drgań oraz odpornością na zrywanie, przetarcia i wilgoć. Taśma dopasowuje się do nierównych powierzchni, nie tworząc na nich marszczeń.

Nośnik Włókno PET
Grubość całkowita 0,300 mm
Przekładka Brak
Odporność temp. Do 100°C
Kolor Czarny
 • Stosowana jest m.in. przy produkcji i renowacji kabli elektrycznych w przemyśle
  motoryzacyjnym.

Taśma elektroizolacyjna do wiązek kabli

Szerokość: 19 mm – Długość: 25 m

Taśma jednostronnie klejąca, parciana. Posiada dobrą wytrzymałość mechaniczną, wysoką siłę klejenia oraz odporność na wilgoć. Łączy w sobie istotne właściwości, takie jak wygłuszanie hałasu, odporność na ścieranie oraz solidność wiązania.

Nośnik Folia PVC
Grubość całkowita 0,200 mm
Odporność temp. Do 125°C
Kolor Czarny
 • Stosowana jest do tworzenia izolacji elektrycznej w samochodach, maszynach,
  jachtach, łodziach itp. Do izolowania złączy kablowych średniego i niskiego napięcia
  oraz do wiązkowania i sprzężania kabli i przewodów.

Samogasnąca taśma elektroizolacyjna

Szerokość: 15 mm – Długość: 10 m
Szerokość: 19 mm – Długość: 20 m
Szerokość: 50 mm – Długość: 20 m
Szerokość: 50 mm – Długość: 25 m

Bezołowiowa, samogasnąca taśma izolacyjna wysokiej jakości z miękkiego PVC o mocnej powłoce klejącej wykonanej na bazie kauczuku. Taśma jest ognioodporna.

Nośnik Folia PVC
Grubość całkowita 0,13 mm
Napięcie przebicia 40 kV/mm
Odporność temp. od 0°C do 60°C
Kolor Biały, brązowy, ciemno-zielony, czarny, czerwony,
niebieski, szary, żółty, żółto-zielony, mix
 • Stosowana tam, gdzie wymaga się produktu wysokiej jakości o bardzo dobrych
  właściwościach elektrycznych i izolacyjnych. Szczególnie zalecana do odtwarzania
  izolacji kabli i przewodów do 1kv, wiązkowania, barwnych oznaczeń faz, ochrony przed
  korozją elektrolityczną.

Taśma uniwersalna typu „duct tape”

Szerokość: 48 mm – Długość: 10 m
Szerokość: 48 mm – Długość: 25 m
Szerokość: 48 mm – Długość: 50 m

Taśma jednostronnie klejąca o uniwersalnym zastosowaniu. Cechuje się wysoką początkową siłą klejenia.

Nośnik Laminat PE z tkaniną bawełnianą
Grubość całkowita 0,200 mm
Klej Kauczuk naturalny
Odporność temp. od 0°C do 60°C
Kolor Czarny, czerwony, niebieski, srebrny, żółto-czarny
 • Stosowana do szybkich, doraźnych napraw różnego rodzaju sprzętu technicznego,
  wszędzie tam, gdzie potrzebne jest szybkie, mocne i odporne na wilgoć łączenie
  lub uszczelnienie elementów. Najczęściej używana do łączenia otulin w instalacjach
  klimatycznych i wentylacyjnych.

Taśma dwustronnie klejąca na folii poliestrowej

Szerokość: 19/25 mm – Długość: 500 m

Dwustronnie klejąca taśma na przezroczystej folii poliestrowej. Taśma posiada tzw. „fingerlift”, czyli szerszą przekładkę (25 mm) ułatwiającą aplikację taśmy.

Nośnik Przezroczysta folia PET
Grubość całkowita 0,120 mm
Przekładka Biały papier silikonowany
Klej Kauczuk syntetyczny zmodyfikowany
Odporność temp. od -20°C do 70°C
 • Taśma znajduje zastosowanie w łączeniu elementów z tworzyw sztucznych, szczególnie
  do folii polietylenowej oraz do zaklejania otulin pokrytych folią aluminiową.

Taśma dwustronnie klejąca na folii PP

Szerokość: 6 mm – Długość: 50 m
Szerokość: 9 mm – Długość: 50 m
Szerokość: 12 mm – Długość: 50 m
Szerokość: 19 mm – Długość: 50 m
Szerokość: 25 mm – Długość: 50 m
Szerokość: 30 mm – Długość: 50 m

Dwustronnie klejąca taśma. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na promieniowanie UV, wysokie temperatury, chemikalia oraz wilgoć. Posiada wysoką przylepność do metalu, powierzchni lakierowanych oraz tworzyw o niskiej energii powierzchniowej. Wysoka początkowa siła klejenia.

Nośnik Przezroczysta folia PET
Grubość nośnika 0,012 mm
Grubość całkowita 0,130 mm
Przekładka Folia PP – łososiowa
Klej Akrylan rozpuszczalnikowy
Odporność temp. od -40°C do 160°C
 • Taśma posiada uniwersalne zastosowanie. Nadaje się wszędzie tam, gdzie wymagane
  jest szybkie i mocne sklejenie.

Szczeliwo AKRYFLON

 

Szczeliwo z przędzy hybrydowej złożonej z włókien szklanych i poliakrylonitrylowych,
impregnowane PTFE. Charakteryzuje się dobrą elastycznością, wytrzymałością
mechaniczną i stabilnością wymiarów. Nie niszczy uszczelnianych wałów pomp lub trzpieni
zaworów. Jest odporne na działanie mediów abrazyjnych oraz większości chemikaliów
z wyjątkiem stężonych zasad, kwasów o działaniu utleniającym oraz takich związków jak
dwumetyloformamid i dwumetylocetamid, a także ZnCl2.

 • Szczeliwo Akryflon może być stosowane w dławnicach pomp i zaworów.
 • Zalecane jest także jako szczeliwo spoczynkowe w zbiornikach i cysternach,
  w większości gałęzi przemysłu, wszędzie tam, gdzie wymagany jest ze względów
  technologicznych biały kolor szczeliwa, między innymi:

  • w przemyśle spożywczym,
  • przemyśle petrochemicznym,
  • przemyśle rafineryjnym.
Zawory Pompy tłokowe Pompy wirnikowe
V [m/s] 2 2 10
p [MPa] 5 5 1
t [°C] od -100°C do +140°C
pH 2-13

Szczeliwo AKRYTEX

 

Szczeliwo z przędzy hybrydowej impregnowane specjalnie dobranym smarem olejowym
zawierającym grafit. Charakteryzuje się tym, że posiada bardzo dobrą elastyczność,
wytrzymałość mechaniczną i stabilność wymiarową. Nie niszczy uszczelnianych
wałów pomp lub trzpieni zaworów. Jest odporne na działanie mediów abrazyjnych oraz
większości chemikaliów, z wyjątkiem stężonych zasad, kwasów o działaniu utleniającym
oraz związków chemicznych takich jak dwumetyloformamid i dwumetylocetamid, a także
ZnCl2.

 • Stosowane zarówno w dławnicach pomp jak i zaworów.
 • Zalecane jest także jako szczeliwo spoczynkowe w zbiornikach i cysternach,
  w większości gałęzi przemysłu, między innymi w:

  • motoryzacji,
  • przemyśle chemicznym,
  • przemyśle petrochemicznym,
  • przemyśle rafineryjnym.
Zawory Pompy tłokowe Pompy wirnikowe
V [m/s] 2 2 10
p [MPa] 5 5 1
t [°C] od -100°C do +140°C
pH 4-10

Szczeliwo ARAMFLEX

 

Hybrydowe szczeliwo w którym powierzchnie czołowe stanowi przędza PTFE, a wzmocnione
krawędzie impregnowana przędza aramidowa. Szczególnie zalecane do pomp tłokowych
i mieszadeł. Szczeliwo charakteryzuje stabilność wymiarowa, wysoka odporność na
ścieranie i dobra odporność chemiczna. Zastosowanie PTFE sprawia, że szczeliwo nie
niszczy wału, a przewodność cieplna jest lepsza niż w przypadku szczeliw aramidowych.

 • Szczeliwo Aramflex zalecane jest do pomp tłokowych, mieszadeł, mieszalników, pomp
  wirnikowych, pomp z piaskiem, mułem, solanką, zaworów i nurników ze żwirem między
  innymi w:

  • przemyśle chemicznym,
  • przemyśle nawozów sztucznych,
  • przemyśle środków spożywczych.
Zawory Pompy tłokowe Pompy wirnikowe
V [m/s] 1 2 20
p [MPa] 10 10 2,5
t [°C] od -100°C do +280°C
pH 2-13

Szczeliwo ARAMFLON

 

Szczeliwo z ciągłego włókna aramidowego impregnowanego wielostopniowo mieszaniną
PTFE i oleju smarnego. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na ścieranie,
odpornością termiczną, chemiczną i dobrą wytrzymałością mechaniczną. Odporne na
wodę, słabe kwasy i zasady, paliwo, smary i rozpuszczalniki.

 • Szczeliwo zalecane do uszczelniania pomp piaskowych, szlamowych, pomp do mułu
  i solanek, zaworów i nurników w środowisku żwirowym, gdzie wymagane jest
  szczeliwo o dużej żywotności.
 • W przemyśle chemicznym, cementowym, cukrowniczym, papierniczym i celulozowym,
  okrętowym i górnictwie, w przemyśle petrochemicznym i energetyce.
Zawory Pompy tłokowe Pompy wirnikowe
V [m/s] 1 2 20
p [MPa] 10 10 2,5
t [°C] od -100°C do +280°C
pH 2-13

Szczeliwo CERMATEX

 

Szczeliwo CERMATEX jest ceramicznym szczeliwem spoczynkowym przeznaczonym do
stosowania w wysokich temperaturach. Charakteryzuje się dobrą odpornością na wysoką
temperaturę i jej nagłe zmiany. Jest całkowicie niepalne, posiada dobrą ściśliwość oraz
doskonałą termoizolacyjność.

 • Przeznaczone jest między innymi do uszczelniania oleju, smaru, roztworów soli, kwasów
  i zasad z wyjątkiem stężonych.
 • Stanowi idealne uszczelnienie spoczynkowe pieców, klap, włazów, otworów
  wyczystkowych i dylatacyjnych.
 • Może być stosowane w wielu gałęziach przemysłu, między innymi w:
  • gospodarce komunalnej – piece węglowe,
  • przemyśle ceramicznym – wózki i piece ceramiczne,
  • odlewnictwie – uszczelnianie form i kokili odlewniczych,
  • hutnictwie – baterie koksownicze,
  • elektrowniach – młyny węglowe.
Uszczelnienia spoczynkowe
V [m/s]
p [MPa] 0,1
t [°C] od -200°C do +600°C
pH 0-9

Szczeliwo GRAFITEX

 

Grafitowe szczeliwo uniwersalnego zastosowania, szczególnie zalecane do pomp
szybkoobrotowych. Szczeliwo Grafitex dzięki specjalnemu splotowi zachowuje wszystkie
zalety grafitu: odporność na wysoką temperaturę, doskonałe przewodnictwo cieplne, niski
współczynnik tarcia i samosmarowność. Jest łatwe w przycinaniu, obróbce, montażu
i demontażu po eksploatacji. Dodatkowo szczeliwo zawiera inhibitor korozji, co chroni wał
przed korozją.

 • Zalecane jest do pomp wirnikowych pracujących z dużą prędkością ( do 25 m/s), w:
  • energetyce,
  • przemyśle chemicznym,
  • przemyśle petrochemicznym,
  • przemyśle rafineryjnym.
Zawory Pompy tłokowe Pompy wirnikowe
V [m/s] 2 2 25
p [MPa] 20 2 2
t [°C] od -200°C do +450°C
pH 1-14

Szczeliwo GRAFITOWE TEFLONOWANE

 

Szczeliwo splatane metodą diagonalną z przędzy grafitowej, impregnowane mieszaniną
PTFE i oleju smarnego. Użycie przędzy o dużej czystości sprawia, że szczeliwo posiada
doskonałe własności samosmarujące, niski współczynnik tarcia, wysoki przewodzenia
ciepła oraz stabilność wymiarową.

 • Szczeliwo zalecane jest zarówno do pomp, jak i armatury przemysłowej w wielu
  gałęziach przemysłu, a szczególnie:

  • w elektrowniach i elektrociepłowniach,
  • w przemyśle chemicznym,
  • w przemyśle papierniczym i celulozowym.
Zawory Pompy tłokowe Pompy wirnikowe
V [m/s] 2 2 18
p [MPa] 20 2 2
t [°C] od -200°C do +250°C
pH 1-14

Szczeliwo IMIDFLON

 

Szczeliwo Imidflon jest impregnowanym szczeliwem kwasoodpornym o wysokiej
elastyczności. Posiada dobrą odporność termiczną, niski współczynnik tarcia i wysoką
odporność chemiczną, szczególnie na kwasy. Odporne jest również na działanie olejów,
smarów, paliw, rozpuszczalników i substancji ropopochodnych. Nie zalecane do zasad
i roztworów silnie polarnych.

 • Szczeliwo Imidflon zalecane jest do wysokociśnieniowych pomp i armatury w wielu
  gałęziach przemysłu, między innymi w:

  • przemyśle chemicznym i petrochemicznym,
  • przemyśle nawozów sztucznych,
  • przemyśle środków spożywczych,
  • farbiarniach.
Zawory Pompy tłokowe Pompy wirnikowe
V [m/s] 1 2 15
p [MPa] 10 10 2,5
t [°C] od -100°C do +280°C
pH 0-12

Szczeliwo KARBOFLON

 

Szczeliwo splatane na wskroś z przędzy węglowej impregnowane specjalnym smarem
zawierającym dyspersję PTFE i grafit. Karboflon jest węglowym szczeliwem uniwersalnego
zastosowania (głównie do pomp). Jest elastyczne. Cechuje się dobrą odpornością termiczną,
bardzo dobrym przewodnictwem cieplnym i zdolnością odprowadzania ciepła. Ma niski
współczynnik tarcia i jest samosmarowne.

 • Zalecane jest szczególnie do pomp wirnikowych w:
  • energetyce,
  • przemyśle chemicznym,
  • przemyśle petrochemicznym i rafineryjnym.
Zawory Pompy tłokowe Pompy wirnikowe
V [m/s] 2 1,5 15
p [MPa] 10 10 2,5
t [°C] od -50°C do +280°C
pH 0-14

Szczeliwo KARBOTEX

 

Szczeliwo Karbotex jest zaworowym szczeliwem węglowym o uniwersalnym
zastosowaniu. Charakteryzuje się dobrą odpornością termiczną, dobrym przewodnictwem
cieplnym, niskim współczynnikiem tarcia, samosmarowością i bardzo dobrą odpornością
chemiczną.

 • Szczeliwo Karbotex zalecane jest do armatury w warunkach, gdy temperatura nie
  przekracza 300˚C i nie wymaga stosowania uszczelnień z czystego grafitu. Szczególnie
  zalecane w:

  • energetyce,
  • przemyśle chemicznym,
  • przemyśle petrochemicznym – odporność na media petrochemiczne,
  • przemyśle rafineryjnym – odporność na media korozyjne.
Uszczelnienia spoczynkowe Pompy wirnikowe
V [m/s] 2 2
p [MPa] 0,3 10
t [°C] od -50°C do +300°C
pH 0-14

Szczeliwo KOFLON

 

Ekonomiczne szczeliwo bawełniane zalecane szczególnie dla przemysłu spożywczego.
Posiada wysoką elastyczność. Jest odporne na działanie wody, rozcieńczonych kwasów
i zasad, tłuszczów i innych związków organicznych, olejów i smarów w temperaturze do
120°C.

 • Zalecane do stosowania w pompach tłokowych, pompach wirnikowych pracujących
  z prędkością do 10 m/s, jak również w armaturze w wielu gałęziach przemysłu.
  Szczeliwo posiada atest Państwowego Zakładu Higieny, dopuszczający szczeliwo
  Koflon do kontaktu z żywnością i wodą pitną.
Zawory Pompy tłokowe Pompy wirnikowe
V [m/s] 2 2 10
p [MPa] 10 10 2
t [°C] od -40°C do +120°C
pH 4-12

Szczeliwo MEDIOTEX G

 

Szczeliwo Mediotex G splatane jest z przędzy bawełnianej, impregnowane na gorąco
impregnatem o specjalnym składzie i grafitowane. Charakteryzuje się dobrą elastycznością.
Jest odporne na działanie wody, rozcieńczonych kwasów i zasad, związków organicznych,
olejów oraz smarów w temperaturze do 120°C.

 • Zalecane jest do stosowania zarówno do pomp tłokowych, jak i pomp wirnikowych, jak
  również do armatury w wielu gałęziach przemysłu, takich jak:

  • przemysł włókienniczy,
  • przemysł chemiczny,
  • instalacje wodociągowe.
Zawory Pompy tłokowe Pompy wirnikowe
V [m/s] 2 2 8
p [MPa] 8 5 2
t [°C] od – 40°C do +120°C
pH 5-9

Szczeliwo POLAFLON

 

Szczeliwo z przędzy ceramicznej, impregnowane wielostopniowo mieszaniną PTFE i oleju
smarnego. Szczeliwo jest elastyczne oraz idealnie dopasowuje się do uszczelnianych
powierzchni. Może pracować w kontakcie z wodą, roztworami soli oraz kwasami i zasadami
z wyjątkiem stężonych.

 • Stosowane w dławnicach pomp i zaworów o temperaturze do 260°C w wielu gałęziach
  przemysłu, między innymi w:

  • przemyśle metalurgicznym,
  • przemyśle chemicznym,
  • przemyśle petrochemicznym i rafineryjnym.
Zawory Pompy tłokowe Pompy wirnikowe
V [m/s] 1 5
p [MPa] 2 5 2,5
t [°C] od -200°C do +260°C
pH 0-9

Szczeliwo PTFE

 

Uniwersalne szczeliwo charakteryzujące się bardzo niskim współczynnikiem tarcia,
wysoką odpornością chemiczną, wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz bardzo
dobrą stabilnością wymiarową. Szczeliwo zapewnia zachowanie dobrej szczelności. Jest
elastyczne, dzięki czemu dopasowuje się do uszczelnianych powierzchni. Posiada dobre
właściwości anty-adhezyjne, nie chłonie wilgoci, nie pęcznieje, nie starzeje się.

 • Szczeliwo do pomp wirnikowych, tłokowych i do armatury w:
  • przemyśle chemicznym,
  • przemyśle farbiarskim,
  • przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.
Zawory Pompy tłokowe Pompy wirnikowe
V [m/s] 2 2 12
p [MPa] 8 10 2
t [°C] od -200°C do +280°C
pH 0-14

Szczeliwo PTFE-G

 

Uniwersalne szczeliwo do pomp wirnikowych, tłokowych i armatury. Poprzez zastosowanie
przędzy z uwłóknionego PTFE z cząstkami grafitu łączy w sobie zalety obu tych materiałów.
Dzięki PTFE posiada doskonałą odporność chemiczną i bardzo dobry poślizg, zaś grafit daje duże
przewodnictwo cieplne oraz własności samosmarujące. Synergiczne działanie grafitu i PTFE
zapewnia osiągnięcie niskiego współczynnika tarcia i jednocześnie odprowadzanie ciepła.

 • Szczeliwo PTFE-G zalecane jest do pomp wirnikowych, tłokowych i do armatury
  przemysłowej między innymi w:

  • przemyśle chemicznym,
  • przemyśle papierniczym, farbiarskim,
  • przemyśle nawozów sztucznych.
  • Przeznaczone jest do uszczelniania wody, pary wodnej, produktów petrochemicznych,
   rozpuszczalników, stężonych kwasów i zasad z wyjątkiem silnych kwasów utleniających.
Zawory Pompy tłokowe Pompy wirnikowe
V [m/s] 2 2 15
p [MPa] 8 10 2
t [°C] od -200°C do +280°C
pH 0-14

Szczeliwo ROFIL

 

Szczeliwo ROFIL jest suchym szczeliwem spoczynkowym, przeznaczone do stosowania
w wysokich temperaturach. Charakteryzuje się niepalnością i wykazuje właściwości
termoizolacyjne. Jest odporne na wiele mediów chemicznych, za wyjątkiem stężonych
zasad, kwasu fluorowodorowego, pary wodnej przegrzanej i mediów abrazyjnych.

 • Zalecane do uszczelniania drzwi suszarek, pieców pokryw włazowych itp. Jest
  stosowane w wielu gałęziach przemysłu, między innymi w:

  • gospodarce komunalnej – piece węglowe,
  • odlewnictwie, hutnictwie, energetyce, budownictwie,
  • przemyśle stoczniowym.
Uszczelnienia spoczynkowe
V [m/s]
p [MPa] 0,1
t [°C] od -200°C do +500°C
pH 2-10

Szczeliwo SIRPAK

 

Szczeliwo Sirpak jest grafitowym szczeliwem zaworowym zalecanym w energetyce
i petrochemii na najwyższe temperatury i ciśnienia. Szczeliwo to łączy w sobie zalety grafitu
i inconelu, dzięki czemu charakteryzuje się wysoką odpornością termiczną , doskonałym
przewodnictwem cieplnym, niskim współczynnikiem tarcia, samosmarownością oraz wysoką
wytrzymałością mechaniczną. Jest łatwe w przycinaniu, obróbce, montażu i demontażu.

 • Szczeliwo Sirpak stanowi idealne rozwiązanie dla wysokociśnieniowej
  i wysokotemperaturowej armatury stosowane w:

  • energetyce – do zaworów i urządzeń parowych,
  • przemyśle chemicznym – odporność na agresywne media chemiczne,
  • przemyśle petrochemicznym i rafineryjnym.
Uszczelnienia spoczynkowe
V [m/s] 2
p [MPa] 20 25
t [°C] od -200°C do +550°C
pH 1-14

Szczeliwo ROFIL SG

 

Szczeliwo ROFIL SG, podobnie jak szczeliwo ROFIL jest impregnowanym szczeliwem
spoczynkowym przeznaczonym do stosowania w wysokich temperaturach. Charakteryzuje
się niepalnością i wykazuje właściwości termoizolacyjne. Jest odporne na wiele mediów
chemicznych, za wyjątkiem stężonych zasad, kwasu fluorowodorowego, pary wodnej
przegrzanej i mediów abrazyjnych.

 • Szczeliwo RAFIL SG zalecane jest do uszczelniania drzwi suszarek, pieców pokryw
  włazowych itp. Jest stosowane w wielu gałęziach przemysłu między innymi w:

  • gospodarce komunalnej,
  • odlewnictwie, hutnictwie, energetyce, budownictwie,
  • przemyśle stoczniowym.
Uszczelnienia spoczynkowe
V [m/s]
p [MPa] 0,1
t [°C] od -200°C do +500°C
pH 2-10

Szczeliwo e PTFE-G

 

Szczeliwo o dużej odporności chemicznej oraz o wysokim współczynniku przewodności
cieplnej, dzięki wbudowaniu cząstek grafitu w strukturę PTFE. Synergiczne działanie PTFE
i grafitu zapewniają, że szczeliwo e PTFE charakteryzuje niski współczynnik tarcia i bardzo
dobre własności samosmarujące. Dzięki splataniu metodą Interbrand szczeliwo e PTFE
ma dużą gęstość, a jednocześnie jest elastyczne i miękkie, łatwo dopasowując się do
uszczelnianych powierzchni.

 • Zalecane jest szczególnie do wysokoobrotowych pomp wirnikowych, a także do pomp
  tłokowych i armatury.

  • Doskonałe do wszystkich mediów również bardzo agresywnych np. stężone zasady
   i kwasy, amoniak i silne rozpuszczalniki. Wyjątek stanowią silne utleniacze: oleum,
   dymiący HN03, woda królewska, fluor. Szczeliwo zalecane jest w:
  • przemyśle petrochemicznym, chemicznym, papierniczym,
  • energetyce, górnictwie.
Zawory Pompy tłokowe Pompy wirnikowe
V [m/s] 2 2 18
p [MPa] 15 12 2
t [°C] od -200°C do +280°C
pH 0-14