Farba znakująca

Pojemność: 600 ml / Żółta
Pojemność: 600 ml / Fioletowa
Pojemność: 600 ml / Zielona

 • Farba znakująca przeznaczona do znakowania konstrukcji dróg, rur gazowych, kontenerów
  i ramp. Farba ma bardzo dobrą przyczepność do każdego rodzaju podłoża nawet w trudnych
  warunkach atmosferycznych. Szybkoschnąca, nie wymaga czyszczenia dyszy po użyciu.
 • Farba do znakowania wszelkiego typu powierzchni: asfalt, stal, drewno, plastik i tektura.

Penetrant z PTFE

Pojemność: 500 ml

 • Penetrant z PTFE jest silnie penetrująco – smarującym odrdzewiaczem stosowanym do
  luzowania wszystkich połączeń pasowanych narażonych na korozję, zapieczenia i zatarcia.
 • Pomaga poluzować zardzewiałe, zapieczone połączenia takie jak: śruby, nakrętki oraz
  trzpienie.
 • Jest stosowany jako produkt codziennego użytku zarówno w przemyśle jak i motoryzacji.

Spray multifunkcyjny

PN 102 4

Do czyszczenia zabrudzeń asfaltowych, pozostałości po naklejkach, chromowanych części itp.

Pojemność: 400 ml

 • Wielofunkcyjny olej czyszczący nie pozostawiający plam. Wnika w zardzewiałe części, wypiera wilgoć i chroni przed korozją i szybkim zużyciem.
 • Jest nieszkodliwy dla większości farb, tworzyw sztucznych i gum.
 • Stosowany do luzowania zapieczonych połączeń gwintowych, wielowypustowych i pasowanych na wcisk.
 • Doskonale smaruje zamki bębenkowe
 1. Wstrząsnąć pojemnikiem.
 2. Aplikować na wybrany element.
 3. Nadmiar preparatu wytrzeć szmatką lub papierem.
Postać: Aerozol
Zapach: Charakterystyczny
Temperatura wrzenia: -44℃
Temperatura zapłonu: -97℃
Łatwopalność (postać gazu): 220,0℃
Samozapalność: Produkt nie jest samozapalny
Granice wybuchowości (dolna/górna): 1%obj./10,9% obj.
Ciśnienie pary (w 20℃): 3 bar
Gęstość (w 20℃): 0,690 g/cm3
Rozpuszczalniki organiczne: 51,9%
VOC: 357,1 g/l

Penetrant MoS2

PN 200 4

Preparat o szybkim działaniu, przeznaczony do obluzowania zardzewiałych złączeń.

Pojemność: 400 ml

 • Penetrant z MoS2 jest silnie penetrująco – smarującym odrdzewiaczem stosowanym do luzowania wszystkich połączeń pasowanych narażonych na korozję, zapieczenia i zatarcia.
 • Zawarty dwusiarczek molibdenu jest elementem smarującym i zabezpieczającym przed powtórnym zatarciem.

Może być stosowany na rozgrzane elementy – nie odparowuje.

 • Pomaga luzować zardzewiałe, zapieczone połączenia takie jak śruby, nakrętki i wiele innych.
 1. Wstrząsnąć przed użyciem
 2. Usunąć rdzę i zabrudzenia
 3. Nanieść na zardzewiałe elementy z odległości kilku cm
 4. Rozłączyć elementy   
Przydatność do użytku: 24 miesiące
Barwa: szary / czarny
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Prężność par (20°C): 3,0 ° 0,5 bar
Temperatura samozapłonu:     do 500°C
Gęstość: 0,720 ° 0,006 g/cm3
Granica wybuchowości: 0,6% obj. /12% obj.

Preparat do spawania

PR 308 4

Idealna długotrwała ochrona przed odpryskami bez negatywnego wpływu na spoinę.

Pojemność: 400 ml

 • Wysokiej jakości bezsilikonowy zapobiegający odpryskom przy spawaniu. Skutecznie zabezpiecza powierzchnie spawane.

Po użyciu preparatu powierzchnie pozostają suche.

 • Stosowany zarówno w hutach jak i przestrzeniach otwartych.
Postać: ciecz, aerozol
Barwa: bezbarwny
Zapach: brak
Samozapalność: produkt nie jest samozapalny
Wybuchowość: produkt nie jest wybuchowy
Granice wybuchowości (dolna/górna): 0,8% obj. / 7,7% obj.
Gęstość (w 20°C) 0,730 g/cm3
Rozpuszczalność / mieszalność z wodą: nie miesza się
VOC: 93,4%
Rozpuszczalniki organiczne: 608,8 g/l

Cynkowa powłoka katodowa

PR 601 5

Stosowany do uzupełniania ubytków i uszkodzeń w powłokach galwanicznych.

Pojemność: 500 ml

 • Wysokiej jakości powłoka cynkowa przeznaczona do zabezpieczania detali i uzupełniania ubytków. Skutecznie zabezpiecza przed działaniem korozji.
 • Preparat tworzy szybkoschnącą warstwę ochronną, która nadaje się do lakierowania zaraz po wyschnięciu.
 • Stosowany przede wszystkim w przemyśle metarulgicznym.
 1. Dokładnie oczyścić powierzchnię zmywaczem CL 101 lub CL 501.
 2. Mieszać produkt przez użyciem ok. 2 min.
 3. Natryskiwać na powierzchnię z odległości 20 – 30cm.
 4. Po 15 min. można przenosić pokryte elementy.
 5. Całkowity czas schnięcia to 12h.
Postać: ciecz, aerozol
Barwa: bezbarwny
Zapach: brak
Samozapalność: produkt nie jest samozapalny
Wybuchowość: produkt nie jest wybuchowy
Granice wybuchowości (dolna / górna): 0,8 % obj. / 7,7 % obj.
Gęstość (w 20°C): 0,73 g/cm3
Rozpuszczalność / mieszalność z wodą: nie miesza się
VOC: 83,4 %
Rozpuszczalniki organiczne: 608,8 g/l

Penetrant z zamrażaczem

PN 400 4

Specjalny produkt do luzowania mocno przerdzewiałych połączeń gwintowych i pasowanych w niskich tolerancjach.

Pojemność: 400 ml

 • Specjalistyczny penetrant do luzowania mocno zardzewiałych połączeń. Preparat działa na zasadzie gwałtownego obniżenia temperatury, co powoduje zerwanie zapieczonego połączenia.
 • Doskonale przenika wnętrza części i pokrywa je warstwą smarującą.
 • Stosowany do wszystkich zapieczonych i zardzewiałych nakrętek, śrub, sworzni, wsporników zawieszenia i wielu innych.

1. Przygotować połączenie przez usunięcie luźnej korozji i zanieczyszczeń przy pomocy szczotki drucianej.
2. Wstrząsnąć pojemnikiem.
3. Aplikować poprzez krótkie naciśnięcia zaworu z odległości 10 – 15 cm na wewnętrzny element połączenia.
4. Natychmiast po aplikacji mechanicznie poluzować połączenie.
5. Stosując przy montażu, aplikować na wciskaną część pasowaną w celu obniżenia jej temperatury.

Rozmrażacz

Pojemność: 500 ml

 • Preparat do rozmrażania, działa natychmiast po użyciu. Rozmraża śnieg i lód jednocześnie
  chroniąc przed zaparowaniem. Usuwa zabrudzenia.
 • Zalecany do szyb i zamków. Delikatny dla listew gumowych, wycieraczek do szyb i
  większości lakierów.

Sprężone powietrze - zamrażacz

UN 102 4

Pojemność: 500 ml

 

 • Sprężone powietrze z funkcją zamrażania przeznaczone do czyszczenia zabrudzeń z pyłków
  i kurzu z różnego rodzaju urządzeń. Jako zamrażacz używany do lokalizacji usterek metodą
  termiczną.
 • Stosowany do czyszczenia sprzętu komputerowego, kserokopiarek, drukarek, faksów,
  zegarków i wszelkich innych maszyn i urządzeń.

Wykrywacz nieszczelności

UN 400 4

Pojemność: 500 ml

 

 • UN 400 4 to profesjonalny preparat umożliwiający szybkie zlokalizowanie miejsc
  nieszczelności w instalacjach gazowych i pneumatycznych. Preparat w postaci pianki
  wygodny i wydajny w użyciu, nie ścieka z powierzchni.
 • Stosowany w wykrywaniu nieszczelności w instalacjach gazowych, powietrznych,
  tlenowych oraz w układach klimatyzacji.

Woskowa powłoka zabezpieczająca

Pojemność: 500 ml

 

 • Woskowa powłoka przeznaczona do konserwacji maszyn i urządzeń wszelkiego typu. Jest
  odporna na czynniki chemiczne, posiada bardzo dobre właściwości antykorozyjne – zapewnia
  długotrwałą ochronę nawet do 12 miesięcy.
 • Preparat stosowany do zabezpieczania maszyn i urządzeń w czasie ich magazynowania.
 • Polecany również do zabezpieczania połączeń elektrycznych i elektroniki w środowisku
  kwaśnym i solnym np. podczas produkcji serów.
 • Przed zastosowaniem należy oczyścić zabezpieczane powierzchnie zmywaczem
  CL 101 6 lub CL 501 6.

Preparat do pasków

PR 220 4

Preparat zapobiegający ślizganiu się pasów klinowych.

Pojemność: 400 ml

 • Preparat do smarowania, renowacji i regeneracji pasków klinowych. Zastosowanie produktu zapobiega ślizganiu się pasów oraz chroni je przed zużyciem mechanicznym.
 • Skutecznie redukuje piszczenie.
 • Poprawia przyczepność.
 • Zapobiega poślizgom.
 • Zapobiega uszkodzeniom.
 • Stosowany do wszystkich maszyn i sprzętów napędzanych przy pomocy pasków klinowych.

1. Wyłączyć urządzenie.
2. Oczyścić pas z zanieczyszczeń.
3. Wstrząsnąć pojemnikiem.
4. Aplikować z odległości 20 – 25 cm na zewnętrzną i wewnętrzną stronę pasa klinowego.
UWAGA! Podczas aplikacji w trakcie pracy urządzenia zachować szczególną ostrożność.

Preparat do konserwacji styków elektrycznych

PR 400 4

Do zabezpieczania połączeń elektrycznych przed utlenianiem.

Pojemność: 400 ml

 • Preparat do zabezpieczenia połączeń elektrycznych przed niekorzystnym wpływem wilgotnego środowiska pracy.
 • Do zabezpieczania połączeń elektrycznych przed utlenianiem. Zapobiega problemowi z uruchomieniem silnika spowodowanym przez wilgoć.
 • Stosowany do zabezpieczania płyt, sterowników, kostek wielopinowych i innych.

1. Odłączyć zasilanie elektryczne konserwowanych połączeń.
2. Oczyścić połączenie z zanieczyszczeń przy pomocy zmywacza do elektryki CL 511 5.
3. Wstrząsnąć pojemnikiem.
4. Aplikować kilka warstw z odległości 10 – 15 cm na konserwowane połączenia.
4. Odczekać kilka minut i włączyć zasilanie.