Penetrant MoS2

Penetrant z MoS2 jest silnie penetrująco – smarującym odrdzewiaczem stosowanym do luzowania wszystkich połączeń pasowanych narażonych na korozję, zapieczenia i zatarcia. Zawarty dwusiarczek molibdenu jest elementem smarującym i zabezpieczającym przed powtórnym zatarciem. Może być stosowany na rozgrzane elementy – nie odparowuje.- Silnie penetrujący, smarujący i odrdzewiający.-

  • Silnie penetrujący, smarujący i odrdzewiający.
  • Stosowany do luzowania wszystkich połączeń pasowanych narażonych na korozję, zapieczenia i zatarcia.
  • Zawarty dwusiarczek molibdenu jest elementem smarującym i zabezpieczającym przed powtórnym zatarciem.
  • Może być stosowany na rozgrzane elementy – nie odparowuje.
  • Pomaga poluzować zardzewiałe, zapieczone połączenia takie jak śruby, nakrętki i wiele innych.
  • Jest stosowany jako produkt codziennego użytku zarówno w przemyśle jak i w motoryzacji.
  1. Wstrząsnąć przed użyciem
  2. Usunąć rdzę i zabrudzenia
  3. Nanieść na zardzewiałe elementy z odległości kilku cm
  4. Rozłączyć elementy   
Przydatność do użytku: 24 miesiące
Barwa: szary / czarny
Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się
Prężność par (20°C): 3,0 ° 0,5 bar
Temperatura samozapłonu:     do 500°C
Gęstość: 0,720 ° 0,006 g/cm3
Granica wybuchowości: 0,6% obj. /12% obj.

Wolisz porozmawiać z doradcą?

Infolinia sprzedażowa: 61 651 78 00

Masz pytania? Napisz do nas!