Aktywna Piana do czyszczenia klimatyzacji

CL 820 3

Preparat do usuwania nieprzyjemnego zapachu z układów klimatyzacji mobilnych i stacjonarnych.

Pojemność: 300 ml

 • Wysokiej jakości piana do czyszczenia klimatyzacji. Usuwa nieprzyjemny zapach i zabrudzenia zgromadzone na parowniku.
 • Nie spływa z czyszczonych elementów, a forma piany i specjalna sonda rozpylająca dodatkowo pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc.
 • Pozostawia długo utrzymujący się przyjemny, świeży zapach.
 • Przeznaczony do usuwania nieprzyjemnego zapachu z układów klimatyzacji mobilnych i stacjonarnych.
 • Zaleca się go stosować dwa razy w roku (wiosna, jesień).
I MOTORYZACJA:
1. Wymontować,  filtr przeciwpyłkowy.
2. Włączyć  zewnętrzny obieg powietrza.
3. Przy  pomocy dyszy z sondą zaaplikować zmywacz do klimatyzacji na parownik.
4. Zmywacz  możemy zaaplikować do wszystkich kanałów poprzez wyloty powietrza znajdujące  się w kabinie.
5. Przy  włączonej klimatyzacji ustawiamy maksymalną prędkość nawiewu.
6. Pozostawiamy  na około 15 min. aby preparat dokładnie rozprowadził się zamieniać obiegi i  kierunki nadmuchu.
7. Otworzyć  okna na ok. 10 min. aby wnętrze samochodu dobrze się przewentylowało.
8. Przed  montażem, oczyścić lub wymienić filtr przeciwpyłkowy.

II PRZEMYSŁ:
1. Zdemontować  obudowę parownika.
2. Wstrząsnąć  pojemnikiem, zamontować dyszę rozpyłową (bez sondy).
3. Aplikować  bezpośrednio na lamele parownika.
4. Odczekać  5 min.
5. Ustawić  maksymalną prędkość nadmuchu w celu rozprowadzenia preparatu.
6. Zamontować  obudowę.
7. W celu oczyszczenia, można również aplikować na skraplacz.

Postać: aerozol
Kolor: biała piana /bezbarwny
Zapach: charakterystyczny

Zmywacz do hamulców i sprzęgieł

CL 102 6

Wysokiej jakości zmywacz stosowany w wielu procesach naprawczych i produkcyjnych.

Pojemność: 600 ml

 • Wysokiej jakości zmywacz przeznaczony do odtłuszczania i zmywania pozostałości smarów, olejów i tłuszczów.
 • Szybko odparowuje, nie pozostawia nalotów i plam.
 • Posiada doskonałe właściwości czyszczące.
 • Idealnie przygotowuje czyszczone powierzchnie do dalszej obróbki np. klejenie, malowanie i inne.
 • Stosowany do mycia i odtłuszczania metali, szkła, ceramiki oraz większości tworzyw sztucznych.
Postać: Aerozol
Barwa: Przezroczysty
Zapach: Charakterystyczny
Punkt zapłonu: < 21°C
 Temperatura zapalenia się: 564°C
Wybuchowość: Produkt nie jest wybuchowy, jednakże możliwe jest powstanie wybuchowej mieszaniny par produktu z powietrzem.
Granice wybuchowości (dolna/górna): 1,1% obj./13,0% obj.
Ciśnienie pary (w 20°C): 33,0 hPa (248 mg Hg)
Gęstość (w 20°C): 0,707 g/cm3
Rozpuszczalność w/mieszalność z –  woda: Częściowo mieszalny
Rozpuszczalniki organiczne: 99,9%
VOC*: 706,3 g/l

Zmywacz do układów zasilania

CL 112 5

Czyści nagary olejowe na przepustnicach, gaźnikach, wtryskach, pierścieniach tłokowych, tłokach, gniazdach zaworów i zaworach w silnikach benzynowych diesel.

Pojemność: 500 ml

 • Wysokiej jakości zmywacz przeznaczony do skutecznego czyszczenia układów zasilania. Doskonale usuwa nagromadzone zabrudzenia z komory spalania.
 • Czyści elementy ruchome takie jak silniczek krokowy.
 • Usuwa zanieczyszczenia silników.
 • Ogranicza przyleganie nowych zabrudzeń do mytych części.
 • Bezpieczny dla gum i uszczelek.
 • Doskonale czyści gniazda zaworowe, przepustnice, wtryski i gaźniki.
 • Czyści sondy lambda poprawiając warunki spalania.
Punkt zapłonu: <0°C (<32°F)
Temperatura palenia się: 365°C (689°F)
Samozapłon: Produkt nie jest samozapalny
Granice niebezpieczeństwa wybuchu :

Dolna:

Górna:

1,0 Vol %
12,0 Vol %
Ciśnienie pary w 20°C (68°F): 3500 hPa (2625 mm Hg)
Gęstość w 20°C (68°F): 0,724 g/cm3 (6,042 lbs/gal)
Zawartość rozpuszczalników organicznych: 100,0 %
EU-VOC: 724,0 g/l
EU-VOC in %: 100,0 %

Bezpieczny zmywacz

CL 151 5

Stosowany do usuwania wosku, smarów, pozostałości po klejach, uszczelkach i innych.

Pojemność: 500 ml

 • Wysokiej jakości rozpuszczalnik do czyszczenia i odtłuszczania różnorodnych powierzchni.
 • Nie pozostawia tłustej powłoki, nie przyciąga zabrudzeń.
 • Może być stosowany na większość powierzchni nie niszcząc ich, a dzięki doskonałym właściwościom czyszczącym usuwa wszelkie pozostałości.
 • Stosowany do usuwania wosku, smarów, pozostałości po klejach, uszczelkach i innych.
 1. Preparat aplikować na czyszczoną powierzchnię z odległości 20 – 50cm.
 2. Pozostawić do odparowania.
 3. W celu przyspieszenia działania przetrzeć suchą szmatką lub papierem bezpyłowym.
Punkt zapłonu: <0°C (<32°F)
Temperatura palenia się: 365°C (689°F)
Samozapłon: Produkt nie jest samozapalny
Granice niebezpieczeństwa wybuchu :

Dolna:

Górna:

1,0 Vol %
12,0 Vol %
Ciśnienie pary w 20°C (68°F): 3500 hPa (2625 mm Hg)
Gęstość w 20°C (68°F): 0,724 g/cm3 (6,042 lbs/gal)
Zawartość rozpuszczalników organicznych: 100,0 %
EU-VOC: 724,0 g/l
EU-VOC in %: 100,0 %

Zmywacz przemysłowy do myjek

CL 131

Pojemność: 5 l, 10 l, 20 l, 200 l

Wysokowydajny rozpuszczalnik i odtłuszczacz przeznaczony do usuwania olejów, smarów,
farb, wosków i innych. Nie powoduje korozji metali, nie uszkadza większości farb,
izolacji, twardych plastików, gumy itp. Nie pozostawia osadów po wyschnięciu, idealnie
przygotowując powierzchnie do procesu malowania.
 • Stosowany do mycia sprzętu elektrycznego, mechanicznego oraz części metalowych
  urządzeń.
 • Opracowany specjalnie do zastosowania w przemysłowych myjniach ręcznych.

Zmywacz orange

CL 191

Stosowany do mycia i odtłuszczania wszelkiego rodzaju powierzchni z zabrudzeń olejami i smarami.

Pojemność: 5 l, 10 l, 200 l

 • Szybkoschnący odtłuszczacz bez acetonu do stosowania w przemyśle i motoryzacji.
 • Zmywa smary, oleje, sadze i woski oraz zanieczyszczenia organiczne pozostawiając suchą, czystą powierzchnię.
 • Doskonale usuwa naleciałości po gumie, klejach itp.
 • Jest bezpieczny dla tworzyw sztucznych, gumy i tekstyliów.
 • Posiada przyjemny, cytrusowy zapach.
 • Stosowany do czyszczenia urządzeń elektrycznych, a także do mycia i odtłuszczania wszelkiego rodzaju powierzchni przemysłowych.

Zmywacz alkaliczny

CL 201

Wysoko wydajny alkaliczny koncentrat o szerokim zastosowaniu.

Pojemność: 5 l, 10 l, 200 l

 • Wysoko wydajny alkaliczny koncentrat myjący o szerokim zastosowaniu. Posiada właściwości odtłuszczające i myjące.
 • Silnie rozpuszcza zaschnięte pozostałości olejowe i smarowe.
 • Usuwa zabrudzenia przemysłowe z metali, podłóg i innych powierzchni.
 • Doskonały do mycia części aluminiowych.
 • Nie pozostawia osadów.
 • Jest bezpieczny dla środowiska.
 • Stosowany do czyszczenia maszyn, detali stalowych, części aluminiowych i wielu innych.
 • Możliwość stosowania w myjniach tunelowych i automatach myjących.
Postać płynna
Kolor bezbarwny do jasnożółtego
Wartość pH (z wodą destylowaną) 12% ( 2% roztwór)
Temperatura krzepnięcia -3°C
Gęstość 1,150 kg/l
Rozpuszczalność w wodzie całkowita

Chłodziwo do obróbki metali

Pojemność: 5 l
Mieszalne z wodą chłodziwo nie zawierające środków biobójczych. Zapewnia wysoką
odporność na rozwój mikroorganizmów, bakterii i grzybów. Posiada doskonałe właściwości
chłodzące, smarujące i myjące. Przedłuża żywotność narzędzi. Stanowi bardzo dobre
zabezpieczenie przed korozją.
 • Stosowany podczas wielu procesów obróbki takich jak: wiercenie, walcowanie
  gwintów, cięcie, frezowanie, gwintowanie, szlifowanie.

Chłodziwo uniwersalne

Pojemność: 5 l, 20 l
Preparat chłodząco – smarujący do obróbki metalu na bazie oleju mineralnego. Zawiera
dodatki EP, które zapewniają dodatkowe smarowanie przy trudnych obróbkach. Bezpieczny
dla skóry ze względu na niską wartość Ph (7,5-8,8). Jest niezwykle odporny na rozwój
bakterii i grzybów.
 • Stosowany do obróbki stali, żeliwa i materiałów nieżelaznych, a także do aluminium.
 • Ułatwia cięcie, wiercenie, toczenie, gwintowanie i frezowanie, zmniejszając zużycie
  wierteł, frezów i noży tokarskich.

Stężony środek do odkamieniania

CL 402

Mycie na zasadzie wytrawiania stalowych części, stosowany do czyszczenia obiegów zamkniętych z nalotów kamienia kotłowego, wapiennego, korozji.

Pojemność: 12 kg

 • Zmywacz o bardzo silnych właściwościach myjących do usuwania ciężkich zabrudzeń.
 • Zawiera inhibitory korozji, dzięki czemu czyszczone elementy są czasowo odporne na korozję.
 • Stosowany w obiegach zamkniętych do usuwania nalotów z kamienia kotłowego, wapiennego i korozji oraz do zmywania silnych zanieczyszczeń z linii produkcyjnych.

UWAGA: niszczy elementy z metali kolorowych w trakcie długotrwałych operacji czyszczenia w obiegu.

Postać: płynna
Kolor: bezbarwny
Zapach: kwasowy
Wartość pH w wodzie destylowanej: 1,5 (1% roztwór)
Gęstość: 1,140 kg/l
Rozpuszczalność w wodzie: całkowita

Niepalny zmywacz przemysłowy

CL 501 6

Całkowicie niepalny zmywacz syntetyczny do wszelkiego rodzaju prac związanych z przygotowaniem powierzchni przed montażem.

Pojemność: 600 ml

 • Najwyższej jakości całkowicie niepalny zmywacz syntetyczny, przystosowany do wszelkiego rodzaju prac związanych z przygotowaniem powierzchni przed montażem.
 • Pozostawia idealnie czyste powierzchnie wolne od tłuszczów, silikonów i innych zabrudzeń.
 • Zmywacz dostosowany wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko pożarowe.
 • Posiada przyjemny zapach i wysokie ciśnienie robocze.
 • Usuwa kleje, smary, powłoki antykorozyjne i malarskie.
 • Doskonale czyści zawory, skutecznie usuwa nagary kotłowe.
 • Stosowany jako zmywacz do usuwania zabrudzeń w silnikach elektrycznych.
Postać: ciecz
Kolor: jasnożółty
Zapach: owoców pomarańczy
Gęstość w temperaturze 20°C (ASTM D 4052 ):
1,32
Temperatura zapłonu VC (ASTM D 56 ):
niepalny
Index KB:
140
Szybkość parowania: 1,2

CL 101 6 Zmywacz przemysłowy

Pojemność: 600 ml, 5 l
Wysokiej jakości zmywacz stosowany w przemyśle i motoryzacji. Posiada doskonałe
właściwości czyszczące. Nie pozostawia nalotów i plam po odparowaniu, idealnie
przygotowując czyszczone powierzchnie do dalszej obróbki np. klejenie, malowanie i inne.
 • Stosowany do mycia i odtłuszczania metali, szkła, ceramiki oraz większości tworzyw sztucznych.

Zmywacz cytrusowy

CL 601 5

Uniwersalny środek czyszczący na bazie olejków cytrusowych.

Pojemność: 500 ml, 5 l, 200 l

 • Wysoko specjalistyczny, bezpieczny zmywacz przeznaczony do usuwania zabrudzeń przemysłowych i poprodukcyjnych.
 • Doskonale usuwa pozostałości klejów, tłuszcze, smary i wiele innych.
 • Bezpieczny dla powierzchni lakierowanych i powlekanych.
 • Stosowany do zmywania etykiet, naklejek, banerów itp.
 • Zalecany do stosowania podczas czyszczenia powierzchni metalowych, ceramiki, szkła, porcelany i wielu tworzyw sztucznych.
 • Usuwa ślady gumy np. z posadzek przemysłowych.

Zmywacz do form

CL 615 4

Bardzo skuteczny zmywacz do czyszczenia form wtryskowych.

Pojemność: 400 ml

 • Bardzo skuteczny zmywacz do czyszczenia form wtryskowych. Szybko i łatwo usuwa oleje, smary, woski i pozostałości środków rozdzielających.
 • Zapewnia doskonałe przygotowanie powierzchni przed zastosowaniem środków konserwujących formy.
 • Szybko odparowuje nie pozostawiając osadów.
 • Unikalna formuła pozwala na stosowanie produktu na gorących powierzchniach.
 • Stosowany do usuwania zanieczyszczeń z form, narzędzi i innych elementów metalowych.
Postać: ciecz
Kolor: jasnożółty
Zapach: owoców pomarańczy
Gęstość w temperaturze 20°C (ASTM D 4052) 1,32
Temperatura zapłonu VC (ASTM D 56) niepalny
Index KB 140
Szybkość parowania 1,2

Zmywacz do stali nierdzewnej

CL 610 4

Pojemność: 400 ml

Specjalistyczny zmywacz do czyszczenia i ochrony detali ze stali nierdzewnej
i kwasoodpornej. Usuwa zabrudzenia i przebarwienia. Po zastosowaniu pozostawia
warstwę ochronną, która skutecznie konserwuje czyszczone powierzchnie i zapewnia
dobrą ochronę przed zabrudzeniami.
 • Stosowany do czyszczenia i konserwacji elementów wykonanych ze stali szlachetnych między innymi w przemyśle samochodowym, zakładach przetwórstwa spożywczego, hotelach i miejscach użyteczności publicznej.
 • Możliwy do stosowania w gospodarstwie domowym.

Aktywna piana czyszcząca

CL 800 7

Niezastąpiony preparat czyszczący w każdym biurze, warsztacie, linii produkcyjnej.

Pojemność: 750 ml

 • Wysokiej jakości piana czyszcząca, która skutecznie usuwa zabrudzenia z elementów plastikowych, metalowych, ceramiki, szkła i innych.
 • Doskonała do zmywania z powierzchni twardych jak i miękkich.
 • Czyści tekstylia nie pozostawiając plam.
 • Preparat nie zawiera silikonu, jest bezpieczny dla lakierni samochodowych.
 • Czyści zabrudzenia z większości materiałów, tekstyliów, tworzyw sztucznych, metali, szkła i innych.
Przydatność do użytku: 12 miesięcy
Substancje niebezpieczne: Łatwopalne, niebezpieczne dla środowiska
VOC (lotne substancje organiczne):
205 g/l
Konsystencja: Biała piana
Zakres temperatur: 5°C do 25°C
Odporność na wodę: Całkowicie rozpuszczalna

Preparat do pasów transmisyjnych

CL 811 5

Pojemność: 500 ml

Preparat czyści i konserwuje gumowe pasy transmisyjne. Chroni pokryte części przed
pękaniem powodowanym przez czynniki atmosferyczne i niekorzystnym wpływem
substancji chemicznych tj. oleje, smary, chłodziwa i inne. Po aplikacji pasy nie brudzą się
ponownie tak szybko jak wcześniej. Zaleca się stosowanie produktu jako zabezpieczenia
na czas przechowywania nowych pasów w celu zabezpieczenia ich przed starzeniem.
 • Produkt stosowany jest do wszystkich rodzajów pasów transmisyjnych stosowanych w przemyśle.

Preparat do gumy i plastiku

CL 812 5

Pojemność: 500 ml

Preparat jednocześnie czyści, konserwuje i pielęgnuje elementy wykonane z gumy
i plastiku. Ze względu na bardzo dobrą przyczepność chroni elementy przed niesprzyjającymi
warunkami atmosferycznymi i przedłuża czas użytkowania. Wszystkie powierzchnie
odzyskują na długi czas swój pierwotny wygląd i kolor.
 • Produkt jest stosowany głównie w konserwacji gumowych i plastikowych części – opony, uszczelki i inne.

Pianka do opon

CL 810 5

Preparat do czyszczenia i konserwacji wszystkich części gumowych i plastikowych w pojazdach.

Pojemność: 500 ml

 • Aktywna piana do czyszczenia i nabłyszczania opon. Skutecznie czyści i konserwuje opony oraz powierzchnie gumowe przywracając im pierwotny wygląd.
 • Pozostawia warstwę ochronną, zabezpieczając przed działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych.
 • Może być stosowana zarówno na suchą jak i mokrą oponę. Usuwa brud, sól i zanieczyszczenia pochodzące z dróg.
 • Może służyć do czyszczenia chlapaczy i zderzaków.
 • Zaleca się stosowanie produktu jako zabezpieczenie na okres sezonowego przechowywania opon.
Punkt zapłonu:  <0°C (<32°F)
Temperatura palenia się:  425°C (797°F)
Granice niebezpieczeństwa wybuchu: 

Dolna:

Górna:

2,0 Vol %
 12,0 Vol %
Gęstość w 20°C (68°F):  0,901 g/cm3
Zaw. rozpuszczalników organicznych:  20,2 %
EU-VOC:  395,2 g/l
EU-VOC in %:  20,25 %
Woda:  59,8 %
Zawartość ciał stałych:  20,0 %

Zmywacz do resztek uszczelnień i starych farb

CL 840 4

Zmywacz w formie piany do usuwania farb i uszczelnień.

Pojemność: 400 ml

 • Specjalistyczny zmywacz o bardzo silnym działaniu, w formie piany do usuwania farb i uszczelnień.
 • Nie spływa, dzięki czemu dłużej wnika w strukturę usuwanej powierzchni
 • Stosowany do zmywania farb, klejów, oraz uszczelnień w tym silikonów, uszczelek gumowych i korkowych.
 • Doskonale sprawdza się podczas usuwania foliowych naklejek z powierzchni szklanych, metalowych również malowanych.
 1. Preparat  aplikować na czyszczoną powierzchnię z odległości 20-30cm.
 2. W  przypadku usuwania uszczelnień i klejów pozostawić na około 10min.
 3. Przy  usuwaniu farb pozostawić na około 20min. Przy zmywaniu farb z tworzyw  sztucznych zaleca się wykonanie próby w mniej widocznym miejscu.
 4. Pozostałości  zgarnąć plastikową lub drewnianą szpachelką lub zetrzeć szmatką.
Postać: Aerozol
Barwa: Przezroczysty
Zapach: Charakterystyczny
Wartość pH: Brak danych
Temperatura topnienia: Brak danych
Temperatura wrzenia: Nie dotyczy, tak jak aerozol
Punkt zapłonu: <21°C
Temperatura zapalenia się: 564°C
Samozapalność: Nie jest samozapalny
Wybuchowość: Produkt nie jest wybuchowy, jednakże możliwe jest powstanie

wybuchowej mieszaniny par produktu z powietrzem.

Granice wybuchowości (dolna / górna) : 1,1% obj./13,0% obj.
Właściwości utleniające: Brak danych
Ciśnienie pary (w 20°C): 33,0 hPa (248 mg Hg)
Gęstość (w 20°C): 0,707 g/cm3
Rozpuszczalność w/mieszalność z – wodą: częściowo mieszalny
Rozpuszczalniki organiczne: 99,9 %
VOC: 706,3 g/l

Czyściwo do silnych zabrudzeń przemysłowych

CL 912

 

Pojemność: 340 sztuk

 

Specjalistyczne wysokiej jakości czyściwo przeznaczone do usuwania zabrudzeń.
Wygodny system w codziennej pracy – poręczne plastikowe wiaderko gwarantuje, że
czyściwo jest równomiernie nasączone preparatem chemicznym. Praktyczne zamknięcie
chroni czyściwo przed wysychaniem i zapewnia kontrolę dozowania.
 • Niezbędne do czyszczenia linii produkcyjnych, miejsc pracy, narzędzi, detali i powierzchni plastikowych.

Pasta do mycia rąk

CL 902

Pojemność: 4,5 kg

Pasta do mycia mocno zabrudzonych rąk. Skutecznie usuwa zabrudzenia z tłuszczu,
smarów, sadzy, rdzy i innych. Po użyciu nie jest wymagane dodatkowe nawilżenie dłoni,
dzięki zawartej w składzie glicerynie. Wszystkie składniki pasty posiadają neutralne pH nie
powodujące podrażnień.
 • Polecana szczególnie dla tych, którzy mają bezpośredni kontakt z trudno usuwalnymi zabrudzeniami.
 • Przeznaczona do codziennego użytku w zakładach przemysłowych, warsztatach, fabrykach, kotłowniach i halach produkcyjnych.

Preparat do mycia powierzchni

Pojemność: 5 l
Silnie myjący preparat do ogólnego zastosowania na różnego rodzaju powierzchniach.
Czyści szybko i efektywnie nie pozostawiając smug, posiada przyjemny zapach. Doskonale
usuwa kurz, tłuszcz, dym, smołę, atrament itp.
 • Stosowany na podłogach z plastiku, PCV, drewnie, oknach, stali nierdzewnej, linoleum, powierzchniach malowanych oraz lakierowanych, ścianach, w sanitariatach, szybach i lustrach samochodowych.

Zmywacz alkaliczny do aluminium

Pojemność: 20 kg
Alkaliczny zmywacz przeznaczony do mycia powierzchni ocynkowanych oraz aluminium.
Jest całkowicie bezpieczny dla materiałów wrażliwych. Zawiera środki chroniące przed
korozją oraz aktywne substancje pozwalające głębiej wniknąć w zanieczyszczenia.
Skutecznie czyści w dowolnym urządzeniu spieniającym (centralny system mycia,
wytwornica piany, lanca lub pistolet pianotwórczy).
 • Stosowany w myciu powierzchni aluminiowych takich jak blachy piekarnicze, kije wędzarnicze, stoły, podesty i drzwi.
 • Myje powierzchnie wrażliwe na silny odczyn alkaliczny w przemyśle spożywczym.

Zmywacz do aluminium

Pojemność: 25 l
Silnie skoncentrowany zmywacz przeznaczony do czyszczenia i renowacji części
aluminiowych. Usuwa zanieczyszczenia spowodowane przez oleje, smary, sadze i inne.
 • Stosowany do mycia samochodów ciężarowych, przyczep i cystern oraz do renowacji felg.

Zmywacz do styków elektrycznych

Pojemność: 400 ml

Wysokiej jakości zmywacz czyszczący do elektronicznych i elektrycznych połączeń.
Posiada właściwości penetrujące i rozpuszczające zanieczyszczenia. Delikatny dla
materiałów syntetycznych, plastików i elastomerów. Usuwa stare smary, kurz i inne
zanieczyszczenia.
 • Stosowany do czyszczenia podzespołów mechanicznych i elektronicznych, takich jak: styki, mechanizmy precyzyjne, złącza, obwody drukowane, przekaźniki telefoniczne, części komputerowe, urządzenia teletechniczne i inne.
 • Używany z powodzeniem w elektrotechnice, elektronice samochodowej, teletechnice, telekomunikacji, serwisach TV i komputerowych.

Zmywacz do etykiet

CL 301 5

Pojemność: 500ml

 

Specjalistyczny zmywacz oparty na bazie olejków cytrusowych i rozpuszczalników do usuwania etykiet samoprzylepnych. Neutralizuje działanie kleju umożliwiając całkowite i szybkie usunięcie nalepki. Usuwa również tusze oraz przebarwienia po stosowaniu markerów.
 • Wygląd: postać fizyczna: Ciecz.
 • kolor: Bezbarwny do żółtego.
 • zapach: Charakterystyczny zapach.
 • pH : Nie ma zastosowania.
 • Punkt wrzenia/zakres: Niedostępny.
 • Temperatura zapłonu: < 0°C
 • Szybkość parowania: Niedostępny.
 • Stężenia graniczne dla substancji o
  charakterze wybuchowym: górna granica: Niedostępny.
 • dolna granica: Niedostępny.
 • Ciśnienie pary : Niedostępny.
 • Gęstość względna: 0.810 g/cm3 (@ 20°C).
 • Rozpuszczalność w wodzie : Nierozpuszczalny w wodzie
 • Samozapłon: 200 °C