Olej silikonowy

OL 110 4

Wielozadaniowy olej silikonowy przeznaczony do konserwacji, montażu i zabezpieczania elementów.

Pojemność: 400 ml

 • Wielozadaniowy olej silikonowy przeznaczony do konserwacji, montażu i zabezpieczania elementów. Bardzo dobrze wnika w materiał, na który jest stosowany i nie jest wymywalny wodą.
 • Idealny do konserwacji gumy, plastiku, metalu i tekstyliów
 • Stanowi doskonałe zabezpieczenie przewodów elektrycznych
 • Posiada bardzo dobre właściwości w niskich temperaturach.
 • Stosowany do wielu zadań w przemyśle chłodniczym, papierniczym, ciężkim itp.
 • Idealny dla papierni – ogranicza zużycie noży krojących.
 • Zalecany do stosowania w zakładach szwalniczych – bezbarwny i trwały.
 • Doskonały do smarowania mechanizmów bębęnkowych i montażu silentblock’ów.
Przydatność do użytku: 24 miesiące
Substancje niebezpieczne: Łatwopalna, niebezpieczna dla śodowiska
Podawanie produktu: Aerozol
Konsystencja: Bezbarwna, oleista ciecz
Odporność na wodę: Bardzo dobra
Zakres temperatur: -75°C do +260°C

Olej Specjalny z PTFE

OL 201 5

Olej o właściwościach smaru stosowany w przemyśle spożywczym.

Pojemność: 500 ml

 • Specjalistyczny olej przeznaczony do smarowania w ekstremalnych warunkach. Zawarty dodatek PTFE zapewnia doskonałe smarowanie elementów ruchomych narażonych na skrajne warunki pracy np. zapylenie, niska temperatura itp.
 • może być stosowany w warunkach dużego zapylenia
 • doskonały do smarowania detali ściśle pasowanych
 • przedłuża żywotność elementów maszyn narażonych na duże obciążenia
 • Przeznaczony do konserwacji i smarowania elementów ruchomych, przekładni, łańcuchów, łożysk i innych.
Punkt zapłonu: <0°C (<32°F)
Temperatura palenia się: 285°C (545°F)
Samozapłon: Produkt nie jest samozapalny
Granice niebezpieczeństwa wybuchu:

Dolna:

Górna:

1,4 Vol %
10,9 Vol %
Ciśnienie pary w 20°C (68°F): 3500 hPa (2625 mm Hg)
Gęstość w 20°C (68°F): 0,676 g/cm3 (5,641 lbs/gal)
Zawartość rozpuszczalników organicznych: 59,0 %

Pianka do łańcuchów z PTFE

OL 401 5

Specjalistyczny smar z dodatkiem PTFE przeznaczony do smarowania elementów ruchomych, w tym w szczególności łańcuchów.

Pojemność: 500 ml

 • Specjalistyczny smar z dodatkiem PTFE, przeznaczony do smarowania elementów ruchomych, w tym w szczególności łańcuchów. Specjalnie dobrana konsystencja gwarantuje przenikanie do trudno dostępnych miejsc, pozostawiając film smarowy z PTFE.
 • Smar idealnie nadaje się do stosowania na powierzchniach zapylonych.
 • Zabezpiecza przed ponownym zatarciem i zakleszczeniem elementów pracujących w dużym obciążeniu.
 • Forma piany gwarantuje precyzyjne nakładanie na detale ruchome.
 • Smar nie ścieka z powierzchni, wypłukuje osady i skutecznie zabezpiecza smarowane miejsca.
 • Doskonale nadaje się do smarowania wszelkiego rodzaju elementów precyzyjnych.
 • Idealny do stosowania w narzędziowniach.
 • Stosowany do smarowania łańcuchów, przenośników, cięgien itp.
Wygląd: oleista ciecz
Kolor: bezbarwny
Gęstość w temperaturze 15°C (ASTM D 4052): 0,900
Temperatura zapłonu VC (ASTM D 56): > 300°C
Lepkości w temperaturze 100°C (ASTM D 445): 50cst
Lepkości w temperaturze 40°C (ASTM D 445): 290cst
Test 4 kul (ASTM D2783): > 280 kg
Straty parowania (ASTM D 972) 200°C w ciągu 24 godzin: <2%
Zakres temperatur pracy: – 30°C + 280°C (krótkotrwale 320°C)
Temperatura kroplenia: – 30°C

Olej do obróbki skrawaniem

OL 421 5

Niezastąpiony podczas cięcia, gwintowania, wiercenia i toczenia.

Pojemność: 500 ml

 • Wysokiej jakości olej do cięcia i wiercenia. Doskonale sprawdza się do smarowania i chłodzenia podczas procesów obróbczych metali, także metali kolorowych.
 • Poprawia warunki skrawania, wydłuża żywotność narzędzi skrawających i zapobiega ich przegrzewaniu.
 • Jest bezwonny i bezpieczny dla obrabianych materiałów.
 • Niezastąpiony podczas cięcia, gwintowania, wiercenia i toczenia.

Olej syntetyczny z PTFE

Pojemność: 500 ml

Wysokiej jakości olej syntetyczny z dużą zawartością PTFE do stosowania szczególnie
w miejscach narażonych na wilgoć, na duże wibracje i wstrząsy. Jest odporny na działanie
kwasów, zasad i ługu, daje długotrwały efekt zabezpieczenia przed rdzą. Smar o dużej
lepkości, nie zawiera olejów mineralnych i silikonu.

 • Stosowany do smarowania na części narażone na duże wibracje i wstrząsy np. odkryte koła zębate, koła łańcuchowe, łańcuchy i inne.
 • Idealnie nadaje się do łańcuchów i maszyn pracujących pod wodą.

Smar silikonowy

LB 110 4

Do smarowania ruchomych elementów tj.: zawiasów, prowadnic itp. Trwale konserwuje gumy i tworzywa sztuczne.

Pojemność: 400 ml

 • Wysokiej jakości smar silikonowy do smarowania i konserwacji ruchomych elementów. Doskonale nadaje się do konserwacji i zabezpieczania elementów gumowych, plastikowych, metalowych i innych.
 • Chroni przed korozją, wypiera wilgoć, zabezpiecza urządzenia elektryczne.
 • Stosowany do smarowania uszczelek zwłaszcza w przemyśle spożywczym i chłodniczym.
 • Doskonale zabezpiecza formy wtryskowe przed korozją.
Punkt zapłonu: < 0°C (< 32°F)
Temperatura palenia się: 200°C (392°F)
Samozapłon: Produkt nie jest samozapalny
Granice niebezpieczeństwa wybuchu:

Dolna:

Górna:

1,4 Vol %
10,9 Vol %
Ciśnienie pary w 20°C (68°F): 3500 hPa (2625 mm Hg)
Gęstość w 20°C (68°F): 0,65256 g/cm3 (5,446 lbs/gal)
Zawartość rozpuszczalników organicznych: 82,5%

Smar silikonowy

Pojemność: 75 ml, 1l

Smar silikonowy przeznaczony do smarowania zaworów i dławnic głównie w przemyśle
spożywczym. Posiada dużą odporność na wysokie temperatury. Działa w zakresie od
-50°C do 200°C.

 • Stosowany do smarowania elementów z tworzyw sztucznych i elastomerów np. zawory
  i złącza w systemach z gorącą i zimną wodą.
 • Może być także używany podczas montażu o-ringów.

Smar łożyskowy

LB 9952

Pojemność: 400 g

Wielozadaniowy smar łożyskowy doskonały do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych, narażonych na awarię lub gdy wymagany jest długi okres smarowania. Nadaje się do łożysk kulkowych, wałeczkowych, baryłkowych. Do smarowania mechanizmów obciążonych, łańcuchów przegubowych, przegubów, napędów, prowadnic, śrub kulowych, chwytaków, itp.  Do zastosowania w przemyśle: papierniczym, chemicznym, gumowym i oponiarskim, motoryzacyjnym, stalowym i hutniczym. Urządzenia w cynkowniach i lakierniach, maszyny w przemyśle drzewnym. Kruszarki, przesiewacze, itp…

 • Stosowany do łożysk tocznych i ślizgowych w przemysłach: chemicznych, gumowych i oponiarskich, motoryzacyjnych, stalowych i hutniczych itp.
 • Wygląd:Brunatny smar
 • Zapach:Bezzapachowy
 • Próg zapachu:Brak danych
 • pH :Nie dotyczy
 • Temperatura krzepnięcia:Brak danych
 • Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia:Brak danych
 • Temperatura zapłonu:> 200 ° C
 • Szybkość parowania:Brak danych
 • Palność (ciała stałego, gazu);Brak danych
 • Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości:Brak danych
 • Prężność par:Brak danych
 • Gęstość par:Brak danych
 • Gęstość:1,14 g/cm3
 • Rozpuszczalność:Nie rozpuszcza się w wodzie

Smar morski - wodoodporny

LB 30-79

Pojemność: 300 g

Specjalistyczny smar z mydłem wapniowym do użytku w środowisku morskim. Wodoodporny, nie ulega wymywaniu. Doskonały do smarowania łożysk, osi, przegubów, zaworów, armatury, przekładni, gumowych uszczelek i łączników. Może pracować zanurzony w środowisku mokrym (woda, para, błoto, złe warunki atmosferyczne), nie ulega wymywaniu. Nie jest czynnikiem korozyjnym dla metali i nie ma wpływu na tworzywa sztuczne.

pasta

 • stosowany do smarowania łożysk, osi, przegubów, zaworów, armatury, przekładni, gumowych uszczelek i łączników.

Biała pasta montażowa

Pojemność: 500 g

Pasta przeciwzapieczeniowa bez dodatków metali. Odpowiednia do zastosowań w wysokich
i niskich temperaturach, odporna na działanie wody, kwasów i zasad. Zapobiega korozji,
zatarciom oraz galwanizacji na zimno. Działa w zakresie temperatur od -30°C do 450°C.

 • Pasta doskonale ułatwia montaż i demontaż między innymi: śrub, kołnierzy i innych części po długim czasie użytkowania i przy dużych obciążeniach.

Metaliczna pasta antyzapiekowa

Pojemność: 500 g

Pasta antyzapiekowa z dodatkiem Cu przeznaczona do smarowania i zabezpieczania
powierzchni metalicznych narażonych na wysokie temperatury lub działanie szkodliwych
czynników atmosferycznych. Posiada wysoką stabilność i dobre właściwości
uszczelniające, dzięki czemu stanowi bardzo dobrą ochronę przeciw korozji. Działa
w szerokim zakresie temperatur od -30°C do 1100°C.

 • Stosowana przede wszystkim do zabezpieczania połączeń śrubowych w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i innych.

Separator do form wtryskowych

OL 301 4

Pojemność: 400 ml

Specjalistyczny separator  do form wtryskowych na bazie silikonów rozdrobnionych w mieszaninie rozpuszczalników.  Preparat charakteryzuje się uniwersalnym zastosowaniem i nadaje się do większości tworzyw. OL 301 4 jest zalecany do wykorzystania przy umiarkowanych obciążeniach. Nie odkłada  się w formie i nie tworzy osadów. Pozwala uzyskać dobrą jakość powierzchni oraz zmniejsza ilość braków i podnosi wydajność.

 • Wygląd: postać fizyczna: Ciecz zawieszona w propelencie propan/butan.
 • kolor: Bezbarwny.
 • zapach: Rozpuszczalnik.
 • pH : Nie ma zastosowania.
 • Punkt wrzenia/zakres: 77 °C
 • Temperatura zapłonu: – 4 °C
 • Szybkość parowania: Niedostępny.
 • Stężenia graniczne dla substancji o charakterze wybuchowym: górna granica: 19 %
 • dolna granica: 1.1 %
 • Ciśnienie pary : Niedostępny.
 • Gęstość względna: 0.735 g/cm3 (@ 20°C).
 • Rozpuszczalność w wodzie: Nierozpuszczalny w wodzie
 • Samozapłon: > 200 °C
 • Lepkość: Niedostępny.
 • Stosowany do form wtryskowych.
  Nadaje się do większości tworzyw sztucznych.

Smar do konserwacji form wtryskowych

LB 301 5

Pojemność: 500 ml

Wysokiej jakości smar do konserwacji form wtryskowych. Wypiera wodę i zabezpiecza przed korozją pokryte powierzchnie. Preparat jest bezbarwny i nie pozostawia osadów, dlatego zalecany jest szczególnie do konserwacji form w przetwórstwie tworzyw białych lub transparentnych. Środek jest samo usuwalny podczas pierwszych wtrysków przy ponownym uruchamianiu produkcji. Warstwa ochronna może być  również łatwo usunięty za pomocą CL 102 6.

 • Wygląd: postać fizyczna: Ciecz zawieszona w propelencie propan/butan.
 • kolor: Bezbarwny.
 • zapach: Rozpuszczalnik.
 • pH: Nie ma zastosowania.
 • Punkt wrzenia/zakres: 55 °C
 • Temperatura zapłonu: – 26 °C
 • Szybkość parowania: Niedostępny.
 • Stężenia graniczne dla substancji o charakterze wybuchowym: górna granica: 9.4 %
 • dolna granica: 1.1 %
 • Ciśnienie pary: Niedostępny.
 • Gęstość względna: 0.71 g/cm3 (@ 20°C).
 • Rozpuszczalność w wodzie : Nierozpuszczalny w wodzie
 • Samozapłon: > 200 °C
 • Lepkość: Niedostępny
 • Konserwator do form wtryskowych w przetwórstwie tworzyw białych lub transparentnych.

Wazelina w sprayu

LB 501 5

Pojemność: 500 ml

Wysokiej jakości wazelina w sprayu to środek ochronny do smarowania wszelkich mechanizmów. Wyróżnia się doskonałą przyczepnością oraz odpornością na działanie czynników atmosferycznych, słabych kwasów i zasad.

 • Wygląd:
 • Format: Aerozol
 • Kolor: Zgodnie z nazwą produktu
 • Zapach: Charakterystyczny
 • Próg zapachu: Nieokreślone.

Pasta antyzapiekowa

Pojemność: 113 g, 453 g. 1 kg

Wysokiej jakości pasta antyzapiekowa z dodatkiem Cu do zabezpieczania przed zapieczeniom
i zatarciom w wysokich temperaturach. Pastę z powodzeniem można stosować na stal,
mosiądz, żeliwo, tworzywa sztuczne i wszystkie niemetalowe materiały uszczelniające.
Skutecznie chroni przed korozją. Działa w zakresie temperatur od -30°C do 980°C.

 • Stosowana do smarowania i zabezpieczania między innymi głowic, kompresorów, zaworów, śrub dwustronnych, turbin i wymienników ciepła w elektrowniach i w przemyśle petrochemicznym.
 • Doskonale sprawdza się przy montażu i demontażu śrub, uszczelek i do wielu innych zastosowań.

Pasta miedziowa

Pojemność: 500 g

Wysoce specjalistyczna pasta montażowo – smarująca z dodatkiem Cu. Zapobiega
spiekaniu się elementów narażonych na działanie wysokich temperatur oraz pracujących
pod dużym naciskiem. Jest wyjątkowo odporna na wypłukiwanie wodą nawet pod
ciśnieniem, a także na roztwory kwasów i zasad. Okresowo działa w zakresie temperatur
od -40°C do 1200°C.

 • Stosowana między innymi do zabezpieczania gwintów i śrub przed zapieczeniem i zatarciem.
 • Zabezpiecza przed zakleszczeniem trzpieni i wypustów przy montażu kół pasowanych.
 • Doskonała do montażu szczotek w urządzeniach elektrycznych.

Czysty smar z PTFE

LB 70-09

Pojemność: 300 g

Wysokiej jakości czysty smar z PTFE. Doskonały do wszelkiego rodzaju części mechanicznych, które się poruszają. Poprawia działanie ślizgów, prowadnic, łańcuchów, sworzni, małych mechanizmów, zawiasów, form, itp. Odporny na ciepłą, zimną i słoną wodę. Zupełnie obojętny dla plastiku, kauczuku, farb i drewna. Redukuje współczynnik tarcia do minimum.
Smar w 100% syntetyczny z dodatkiem PTFE.

pasta

 • Stosowany do wszelkiego rodzaju części mechanicznych.
  Poprawia działanie ślizgów, prowadnic, łańcuchów, sworzni, małych mechanizmów, zawiasów, form itp.

Smar wysokotemperaturowy

Pojemność: 400 g

Specjalistyczny smar wysokotemperaturowy na bazie oleju mineralnego. Posiada
wyjątkową zdolność do przenoszenia obciążeń, doskonałą stabilność mechaniczną
i odporność na korozję. Idealnie sprawdza się wszędzie tam, gdzie problemy stwarzają
wysoka temperatura lub obecność wody.

 • Doskonały do ciężkich przemysłowych zastosowań w hutach i kopalniach.
 • Nadaje się do smarowania wysoko obciążonych węzłów tarcia w maszynach budowlanych, rolniczych, górniczych, a także do wielu zastosowań przemysłowych.

Syntetyczny smar spożywczy

Pojemność: 700 g

Wysokiej jakości smar spożywczy przeznaczony do smarowania w ciężkich warunkach
takich jak: duże obciążenia i ciśnienia, wibracje, obecność pary wodnej, wilgoć
i zanieczyszczenia. Doskonale przylega do powierzchni, posiada właściwości uszczelniające
i chroni przed korozją. Działa w zakresie temperatur od -20°C do +160°C.

 • Smar szczególnie polecany jest do maszyn butelkujących napoje, pakujących żywność, do maszyn paletujących żywność dla zwierząt, urządzeń uzdatniania wody, wyposażenia portowego statków i innych.

Smar o podwyższonej lepkości

LB 202 4

Pojemność: 400 ml

Specjalistyczny smar uniwersalny do wysokich nacisków, np. do sworzni i zawiasów drzwi i zamków kontenerów, smarowania gwintów w stalach A2 i A4, dźwigni hamulcowych, sworzni, cięgien, drążków kierowniczych, przegubów kątowych i widełkowych, łańcuchów, ogniw lin stalowych, wałów kół zębatych, gwintów roboczych i powierzchni ślizgowych.

 • Wygląd:
 • Forma: Aerozol
 • Kolor: Zgodnie z nazwą produktu
 • Zapach: Charakterystyczny
 • Próg zapachu: Nieokreślone.
 • Stosowany do wysokich nacisków, np. do sworzni, do zawiasów drzwi i zamków, kontenerów.
  Idealny do smarowania gwintów w stalach A2 i A4, dźwigni hamulcowych, sworzni, cięgien itp.

Smar na bazie PTFE

LB 201 4

Do smarowania części pracujących w ekstremalnych warunkach, które narażone są na podwyższone naciski itp.

Pojemność: 400 ml

 • Wysokiej jakości bezbarwny smar przeznaczony do smarowania części pracujących w ekstremalnych warunkach. Posiada właściwości penetrujące i smarne.
 • Doskonały do pracy w podwyższonej temperaturze.
 • Smar dostosowany do potrzeb narzędziowni.
 • Stosowany do smarowania części narażonych na duże naciski, obroty i wysoką temperaturę np. obciążone łańuchy, łożyska toczne szybkoobrotowe i łożyska ślizgowe.
 • Doskonały do smarowania cięgien, sworzni, zawiasów i zamków bębenkowych.
Lepkość kinetyczna: 20°C 750-800cSt
Lepkość kinetyczna: 40°C 250-300cSt
Lepkość kinetyczna: 100°C 60-65cSt
Test Timken ASTM D2782: > 50
Test czterech kul DIN 51350: 1500obr/min , dop. nacisk: 2200N, krytyczny nacisk zespawania: 2300N
Indeks zużycia 1500rpm / 1h / 200N: 0,30
ASTM D 665: Odporny na korozję w kontakcie z wodą destylowaną oraz morską.
Gaz pędny: Propan/Butan
Gęstość (20°C), g/ml: 0.687
Max. nacisk(20°C), Bar: 2.5 Bar
Prędkość aplikacji (20°C), g/sec: 1,4 g/s
Temperatura aplikacji: 15°C do 25°C

Smar biały z PTFE

LB 211 4

Stosowany w miejscach gdzie pracujące części narażone są na działanie wody, nawet słonej, słabych kwasów i zasad.

Pojemność: 400 ml

 • Specjalistyczny smar biały z wapniem i PTFE do smarowania elementów ruchomych. Jest to smar o zmiennej lepkości.
 • Odporny na działanie warunków atmosferycznych, wody, słabych kwasów i zasad.
 • Eliminuje skrzypienie i redukuje tarcie.
 • Silnie przylega do powierzchni pozostawiając warstwę ochronno – smarującą.
 • Do smarowania przekładni otwartych, planetarnych i innych przekładni narażonych na zatarcia.
 • Idealny do smarowania mechanizmów wysokoobrotowych.
 • Doskonały do smarowania rygli, łańcuchów, zamków i innych mechanizmów ruchomych.
Punkt zapłonu: <0°C (<32°F)
Temperatura palenia się: 200°C (392°F)
Granice niebezpieczeństwa wybuchu:

– dolna:

– górna:

1,1 Vol %
10,9 Vol %
Ciśnienie pary w 20°C (68°F): 3500 hPa (2625 mm Hg)
Gęstość w 20°C (68°F): 0,672 g/cm3 (5,608 lbs/gal)
Zaw. rozp. organicznych: 74,0%
EU-VOC: 497,3 g/l
EU- VOC in %: 74,00%

Smar antyzatarciowy

LB 401 4

Wysokiej jakości smar ceramiczny przeznaczony do stosowania na wszystkie elementy narażone na zapieczenia, zatarcia i zakleszcze…

Pojemność: 400 ml

 • Wysokiej jakości smar ceramiczny przeznaczony do stosowania na wszystkie elementy narażone na zapieczenia, zatarcia, zakleszczenia itp.
 • Odporny na działanie wysokich temperatur do 1200 st.
 • Jest trudno wypłukiwalny, doskonale zabezpiecza przed korozją.
 • Stosowany do montażu elementów, a także w wielu procesach naprawczo produkcyjnych.
 • Doskonały do smarowania zaworów kulowych i zasuw.
Przydatność do użytku: 24 miesiące
Substancje niebezpieczne: Łatwopalne
VOC (lotne substancje organiczne): 466 g/l
Podawanie produktu: Aerozol
Konsystencja: Smar (beżowy) o lepkości od średniej do wysokiej
Zakres temperatur: – 40°C do 1200°C
Odporność na wodę: Bardzo dobra
Odporność na ciepło: 1200°C

Pianka do łańcuchów z MoS2

LB 411 5

Specjalistyczny smar z dodatkiem MoS2 przeznaczony do smarowania elementów ruchomych, w tym szczególności łańcuchów.

Pojemność: 500 ml

 • Specjalistyczny smar z dodatkiem MoS2 przeznaczony do smarowania elementów ruchomych, w tym w szczególności łańcuchów.
 • Specjalnie dobrana konsystencja gwarantuje przenikanie do trudno dostępnych miejsc, pozostawiając film smarowy z MoS2.
 • Smar idealnie nadaje się do stosowania na powierzchniach zapylonych.
 • Zabezpiecza przed ponownym zatarciem i zakleszczeniem elementów pracujących w dużym obciążeniu.
 • Forma piany gwarantuje precyzyjne nakładanie na detale ruchome.
 • Smar nie ścieka z powierzchni, wypłukuje osady i skutecznie zabezpiecza smarowane miejsca.
 • Doskonale nadaje się do smarowania wszelkiego rodzaju elementów precyzyjnych.
 • Idealny do stosowania w narzędziowniach.
 • Stosowany do smarowania łańcuchów, przenośników, cięgien itp.
Wygląd: ciecz oleista
Kolor: ciemno-szary
Gęstość w temperaturze 15°C (ASTM D 4052): 0,940
Temperatura zapłonu VC (ASTM D 56): >60°C
Lepkość w temperaturze 40°C (ASTM D 445): 20cst
Test 4 kul (ASTM D2783): >720kg
Zakres temperatur pracy: -30°C + 230°C
Suche smarowanie: 450°C

Suchy smar z PTFE

LB 601 5

Tworzy warstwę chroniącą współpracujące części przed zużyciem, odporny na duże obciążenia dzięki zawartości PTFE.

Pojemność: 500 ml

 • Suchy smar z PTFE do stosowania w warunkach dużego zapylenia. Dzięki zawartości PTFE chroni smarowane części przed zużyciem.
 • Jest bezbarwny i nie pozostawia zabrudzeń na smarowanych elementach.
 • Odporny na wysokie temperatury i chemikalia, działa antykorozyjnie.
 • Stosowany do smarowania części w suszarniach i piecach w przemyśle drzewnym, w hutach szkła itp.
 • Idealny do smarowana w warunkach dużego zapylenia w kopalniach, kamieniołomach, przemyśle papierniczym, włókiennicym i przy produkcji waty szklanej i wielu innych.
Punkt zapłonu: <0°C (<32°F)
Temperatura palenia się: 200°C (392°F)
Granice niebezpieczeństwa wybuchu:

– dolna:

– górna:

1,1 Vol %
10,9 Vol %
Ciśnienie pary w 20°C (68°F): 3500 hPa (2625 mm Hg)
Gęstość w 20°C (68°F): 0,604 g/cm3 (5,04 lbs/gal)
Zaw. rozp. organicznych: 98,5%
Zawartość ciał stałych: 0,3%

Suchy smar z MoS2

LB 611 5

Tworzy warstwę chroniącą współpracujące części przed zużyciem, odporny na duże obciążenia i temperaturę dzięki zawartości MoS2.

Pojemność: 500 ml

 • Suchy smar MoS2 przeznaczony do urządzeń smarujących w dużym zapyleniu. Preparat doskonale nadaje się do pracy w bardzo wilgotnym środowisku, nie chłonie wilgoci.
 • Dzięki zawartości MoS2 posiada podwyższoną wytrzymałość na ścieranie, chroniąc smarowane elementy przed zużyciem.
 • Jest odporny na chemikalia, działa antykorozyjnie.
 • Stosowany do smarowania części w suszarniach i piecach w przemyśle drzewnym, w hutach szkła itp.
 • Idealny do smarowania w warunkach dużego zapylenia w kopalniach, kamieniołomach, przemyśle papierniczym, włókienniczym i przy produkcji waty szklanej i wielu innych.
Punkt zapłonu: <0°C (<32°F)
Temperatura palenia się: 240°C (464°F)
Granice niebezpieczeństwa wybuchu:

– dolna:

– górna:

1,4 Vol %
26,2 Vol %
Ciśnienie pary w 20°C (68°F): 4000 hPa (3000 mm Hg)
Gęstość w 20°C (68°F): 0,698 g/cm3 (5,825 lbs/gal)
Zaw. rozp. organicznych: 78%
Zawartość ciał stałych: 2,0%

Uniwersalny smar litowy

LB 30-72

Pojemność: 300 ml

Wielozadaniowy smar litowy. Odporny na wysokie ciśnienia z dodatkiem EP. przeznaczony do łożysk ślizgowych, kulkowych, tocznych, prowadnic w przemyśle takim jak: górnictwo, energetyka, maszyny budowlane, maszyny rolnicze, stalowy, itp. Charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie i wpływ wody. Chroni przed rdzą i korozją. Swoje właściwości zachowuje do temperatury +130°C.

płynna ciecz

 • Stosowany do łożysk ślizgowych, kulkowych, tocznych i prowadnic w przemyśle takim jak: górnictwo, energetyka, maszyny budowlane, maszyny rolnicze itp.

Smar miedziowy

LB 421 4

Smar o dużej zawartości Cu do zabezpieczania połączeń narażonych na działanie wysokiej temperatury.

Pojemność: 400 ml

 • Smar o dużej zawartości Cu do zabezpieczania połączeń narażonych na działanie wysokiej temperatury. Zapewnia doskonałe smarowanie, chroni przed zużyciem i korozją. Redukuje tarcie części metalowych, zapobiega zapiekaniu i zakleszczaniu.
 • Odporny na działanie czynników atmosferycznych, a także wody, słabych kwasów i zasad.
 • Ułatwia montaż i demontaż elementów.
 • Zalecany do smarowania śrub, nakrętek, połączeń gwintowych, łączników rurowych, łożysk wolnoobrotowych oraz innych elementów mechanicznych.
 1. Oczyścić smarowane elementy.
 2. Wstrząsnąć pojemnikiem.
 3. Aplikować z odległości 15 – 20 cm na smarowany element.
 4. Nadmiar smaru usunąć.